Seminář Vedlejší činnost NNO

  • Publikováno: 10. 11. 2017

Zveme vás na seminář Vedlejší činnost NNO, který se koná dne 21.11.2017 od 14 do 17 hodin v prostorách Masarykovy univerzity, Komenského náměstí 2, Brno, místnost č. 300. Dozvíte se jak specifikovat vedlejší činnost, kdo z neziskovek a za jakých podmínek může v rámci vedlejší činnosti  podnikat, jak a kde ukotvit  vedlejší činnost,  jak řídit živnostenský list, něco o ekonomických aspektech vedlejší činnosti a mnoho dalšího. Seminář je bezplatný , počet míst je omezen, hlaste se tedy proto co nejdřív na info@annojmk.cz.

Pozvánka na divadelní představení jednoho herce "Ve službách Napoleona"

  • Publikováno: 9. 10. 2017

Sdružení aktivní babičky a dědečci, Klub přátel umění v ČR, z. s., Divadlo Jarka Lokose a MO SDČR Brno - Žabovřesky, p. s. Vás srdečně zvou na divadelní představení jednoho herce: 

Miroslav Krbek "Ve službách Napoleona", pohled z druhé strany.

Představení se koná 25. 11. 2017 v 19:00 hod v KD Rubínek, Brno a je součástí Podzimního divadelního festivalu 2017.

Více informací v příloze.

 

Štítky: 

Výzva SocialMarie 2018

  • Publikováno: 16. 11. 2017

Upozorňujeme na vyhlášení výzvy SozialMarie 2018 , kde můžete přihlásit váš sociálně inovační projekt.  Vyhlašovatel hledá výjimečné projekty, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy. Mezinárodní cena SozialMarie je letos vyhlašovaná již počtrnácté.

Co je SozialMarie?

SozialMarie oceňuje od roku 2005 každoročně 15 vynikajících, již realizovaných sociálních inovací. Má své pevné místo nejen v České republice, Maďarsku a Rakousku, ale je dobře známá také v Chorvatsku, Polsku, na Slovensku i ve Slovinsku. Držitelé tří hlavních cen obdrží 15 000, 10 000 a 5 000 euro, zbývajících 12 oceněných získá 2 000 euro. Vítězové jsou vyhlašování při slavnostním udílení cen, které se bude konat 1. května 2018 ve Vídni.

Kdo se může přihlásit?

Výzva je určena projektům, které se zabývají aktuálními sociálními problémy a nalézají jejich inovační řešení. Přihlášku mohou podat soukromé osoby, komerční podniky, sociální podniky, občanské iniciativy, nevládní organizace, neziskové organizace, spolky a organizace veřejné správy a samosprávy.

Jak se přihlásit?

Přihlášení do dalšího ročníku SozialMarie probíhá výhradně online. Zájemci najdou na stránkách www.sozialmarie.org vedle aktuální výzvy a formuláře pro přihlášení také všechny informace o podmínkách účasti a kritériích hodnocení

Lhůta pro přihlášení: 15. listopad 2017 - 23. leden 2018

Informace: www.sozialmarie.org

Udílení cen: 1. květen 2018, ORF RadioKulturhaus Vídeň

Štítky: 

Workshop: Grafické výrobky jako dárek

  • Publikováno: 6. 11. 2017

Ponoříme se do moderního umění 20. století, kdy je tvorba spojená s množstvím zajímavých pokusů. Seznámíme se ale i s tradičními postupy. každý si odnese grafické výrobky, na kterých se rozhodne pracovat: kolekci obrázků v rámu, kalendář nebo triptych (tři obrázky, které na sebe navazují). Jedna lekce = 3 hodiny tvorby.
Inspiraci můžeme najít u slavných umělců, ale můžeme se inspirovat také vlastními návrhy a fotografiemi. Vše vychází z kresby a malby, kterou posuneme dál a seznámíme se s netradičními technikami: koláž, frotáž, asambláž, rezerváž, tisk ze šablony. na přání se lze seznámit i s klasickými technikami, jako je linoryt, dřevoryt, aj.

Poté záleží na Vás, jakou techniku si zvolíte a jaký grafický produkt si vytvoříte.Vše máme: papír, nůžky, nože, válečky, rydla, tiskařské barvy, tiskařský lis. Naučíme se grafickému vidění a cítění.


Kurzy se budou konat:

ve čtvrtek 16. 11., 30. 11. a 14. 12. 2017 v 9:00-12:00 nebo 14:00-17:00 hod.
Cena kurzu: 1800,- Kč

Pro všechny od 14 do 99 let.

Více informací a kontakt na pořadatele: http://www.artschool.cz/detail-1/482.

 

Štítky: 

Konference Dospělec není kojenec aneb jak vzdělávat efektivně dospělého jedince

  • Publikováno: 2. 11. 2017
Pozvánka konference

Týdny vzdělávání se chýlí ke svému konci a tak si vás dovolujeme pozvat na závěrečnou konferenci s názvem Dospělec není kojenec aneb jak vzdělávat efektivně dospělého jedince. Konference proběhne dne 8.11.2017 od 14 do 17 hodin v aule Administrativního a školícího centra JMK na Cejlu. Počet míst je omazen a program opravdu bohatý, takže neváhejte a hlaste se na info@annojmk.cz.

Štítky: 

Stránky