Seminář Malé spolky-praktické rady a informace

2. 11. 2016

Založili jste spolek a nevíte si rady s jeho administrativou, povinnostmi, které jste na sebe vzali, účetnictvím a dalšími věcmi? Pak je přímo pro vás určen seminář Malé spolky - praktické rady a informace. Program a bližší info v pozvánce, seminář je zaměřen na studentské spolky, spolky rodičů a přátel školy a obdobné subjekty. Počet míst je omezen, přihlášky zasílejte na info@annojmk.cz

Štítky: 

IROP - výzva č. 56 a 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Upozorňujeme na výzvu č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“, která  je zaměřena na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání. Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Štítky: 

IROP- výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II

Dne 31.10.2016 bude zahájen příjem žádostí výzvy 52 Revitalizace vybraných památek II v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, nemovitých a movitých národních kulturních památek k 1.

Štítky: 

Stránky