Dotace pro Jihomoravský kraj 2017

Upozorňujeme na vyhlášení dotačních programů Jihomoravského kraje pro rok 2017. Jsou to dotační programy pro dotační oblast Vzdělávání, sport a volný čas:

Dotační program "Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji".
Podpora naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020. Více podrobností zde.

Dotační program "Podpora mládeže a sportu v Jihomoravském kraji v roce 2017".
Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti klubů, zejména klubů pracujících s dětmi a mládeží, na území Jihomoravského kraje. Více podrobnosti zde.

Stránky