Daňové poradenství

Úvod k článkům o daňové problematice

A) Co znamená termín neziskový sektor?

Je však třeba si stále uvědomovat, že používaný termín „nezisková“ může být někdy matoucí. Má ukazovat na fakt, že případný zisk organizace není předmětem rozdělování ve prospěch jejích členů nebo podílníků, ale že se zisk rozděluje ve prospěch veřejných programů případně osob mimo organizaci.

Povinností „neziskovky“ je poskytovat obecně prospěšné služby všem zájemcům za stejných podmínek. Tyto podmínky by měly být stanoveny předem a měly by být každému zájemci dostupné. Stanovy, statut apod.

Změny v roce 2019

Od 1. ledna 2019 je rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců zvýšen na částku 3000 Kč (jedná se o 1/10 průměrné mzdy zaokrouhlené na pětisetkoruny směrem dolů).

V roce 2018 se jednalo o 2500 Kč.

Jedná se o limit pro takzvané zaměstnání malého rozsahu.

Do částky 2 999 Kč se nebude v roce 2019 platit sociální pojištění.

Toto se použije například u odměn za výkon funkce nebo u dohod o pracovní činnosti (DPČ). Totéž platí i pro zdravotní pojištění.

Stránky