Daňové poradenství

Daň z nabytí nemovitostí

Úvod

Daň z nabytí nemovitých věcí, dřív známá jako daň z převodu nemovitosti, se odvádí z úplatných převodů nemovitostí. Např. koupím pozemek a zaplatím daň z nabytí nemovitostí.

***

Zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb. o dani nabytí z nemovitostí, nově pojmenovává a řeší uvedenou daň.

Ve Sbírce zákonů byla vyhlášena změna dne 5. srpna 2016 jako zákon č. 254/2016 Sb. s účinností od 1. listopadu 2016.

Daň z nemovitých věcí

Zákon č. 338/1992 Sb.

A) Úvod

Daň z nemovitých věcí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Je tvořena daní z pozemků a daní ze staveb. Dokument objasňuje předmět daně, kdo je poplatníkem daně, které nemovitosti jsou od daně osvobozeny. Přináší také postup výpočtu daně.

 Jedná se o majetkovou a přímou daň

B) Odkazy

(stav ke dni 30. 7. 2017)

Portál veřejné správy

Daň silniční

Zákon č. 16/1993 Sb.

Jedná se o majetkovou a přímou daň.

Úvod

Používáme-li auto pro potřeby NNO je třeba sledovat, zda nám z této činnosti vznikne výdělek (činnost hlavní) a z vedlejší činnosti platíme silniční daň vždy. Platíme ji jen za ty měsíce, ve kterých jsme auto my, nebo kdokoliv jiný, pro činnost použili. Není přitom důležité, zda máme auto v majetku organizace nebo jakým způsobem uplatňujeme výdaje (např. cestovní náhrady apod.).

Stránky