Granty

IROP - výzva č. 56 a 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

  • Publikováno: 25. 10. 2016

Upozorňujeme na výzvu č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“, která  je zaměřena na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání. Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Štítky: 

IROP- výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II

  • Publikováno: 25. 10. 2016

Dne 31.10.2016 bude zahájen příjem žádostí výzvy 52 Revitalizace vybraných památek II v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, nemovitých a movitých národních kulturních památek k 1.

Štítky: 

Dotace Ministerstva kultury pro 2017

Podzimní výzva – ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM 2016

  • Publikováno: 13. 9. 2016

Až do 14. října můžete přihlásit své zajímavé projekty do programu ČSOB pomáhá regionům. Jde o projekty jako např. úprava parku, oprava dětského hřiště, bezbariérový přístup do kostela, nové okapy na sokolovně, oprava kapličky nebo třeba záchrana památného stromua spoustu dalších věcí . V každém regionu odborná porota vybere 3 projekty a další 3 projekty nominuje do hlasování o divokou kartu, kde bude mít možnost vybrat jeden projekt sama veřejnost. Podporu v letošním ročníku získají čtyři projekty z každého regionu. Projekts nejvyšší podporou veřejnosti obdrží  50 000 Kč,druhý v pořadí získá 40 000 Kč, třetí v pořadí 35 000 Kč a čtvrtý v pořadí získá podporu 25 000 Kč, celkově bude podpořeno 56 projektů z celé republiky.Seznam regionů a pravidla projektu ČSOB pomáhá regionům najdete zde http://www.csobpomaharegionum.cz/pravidla.

Uzávěrka příjmu žádostí : 14.10.2016, formulář žádosti na http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/registrace

Štítky: 

Stránky