Granty

2. kolo dotací Iniciativ mládeže v JMK

  • Publikováno: 24. 8. 2016

Zapojte se do druhého kola projektu Iniciativy mládeže v Jihomoravském kraji!

Máte nápad, ale nemáte na něj peníze? Chcete zrealizovat svoji myšlenku, ale nevíte jak na to? Je vám nejméně 15 a nejvíce 26 let? Pak si nenechte ujít podzimní kolo iniciativ mládeže!

Iniciativy mládeže v Jihomoravském kraji 2016 je projekt určený na realizaci neziskových projektů mládeže Jihomoravského kraje. Po úspěšném ukončení prvního kola projektu , který i letos za finanční podpory MŠMT, Jihomoravského kraje a města Brna pořádá Jihomoravská rada dětí a mládeže, vyhlašujeme 2. kolo !Pro začátek stačí přihlásit svůj nápad do formuláře na webových stránkách projektu - http://jihomoravsky.mladezkraji.cz/mladez-kraji/muj-projekt/, a to do 11. září 2016!!

Štítky: 

IROP Výzva č. 43 a 44 Sociální podnikání a Sociální podnikání v SVL

  • Publikováno: 15. 8. 2016

Upozorňujeme na vyhlášení výzev č. 43 a č. 44 Sociální podnikání a Sociální podnikání v SVL, které podporují  rozvoj stávajících a vznik nových sociálních podniků.

Bližší info pro výzvu 43 naleznete  http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-43-Socialni-podnikani-II, pro výzvu 44 http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-44-Socialni-podnikani-pro-socialne-vyloucene-lokality-II.

Příjem žádostí obou výzev: 31.8. 2016 -31.1.2017

Štítky: 

IROP- výzvy 38 a 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center

  • Publikováno: 12. 7. 2016

MMR vyhlásilo 11. července výzvy č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center a  výzvu č. 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování.

Štítky: 

IROP výzva č. 34 a 35 Sociální bydlení

  • Publikováno: 6. 6. 2016

V rámci SC 2.1. byly vyhlášeny dvě výzvy týkající se sociálního bydlení a to výzva č. 34 Sociální bydlení a výzva č. 35 Sociální bydlení pro SVL. Nestátní neziskové organizace jsou oprávněnými žadateli. Spoluúčast u NNO je 10%, minimální částka 500 000,-Kč,maximální výše 14 210 000,-Kč, a to pro obě dvě výzvy. Dotace je poskytována v režimu ex-post financování.

Příjem žádostí je od 16.6.2016 do 27.12.2016.

Štítky: 

Stránky