Granty

IROP výzva č. 29 a 30 Rozvoj sociálních služeb

  • Publikováno: 5. 5. 2016

Upozorňujeme na vyhlášení výzvy IROP č. 29 Rozvoj sociálních služeb. Podpora je zaměřena na infrastrukturu pro dostupnost a rozvoj sociální služby, konkrétně se jedná o nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavbu, stavební úpravy, či rekonstrukce původních objektů, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění zázemí stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami, tj. osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením.

Štítky: 

Dotační program JMK Podpora rozvoje dětských skupin pro 2016

  • Publikováno: 14. 4. 2016

Upozorňujeme na termín přijímání žádostí o dotaci z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativní formy péče o předškolní děti“ pro rok 2016Žadateli o finanční podporu mohou být  pouze poskytovatelé  evidovaní Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Štítky: 

OPZ výzva č. 61 Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů

  • Publikováno: 15. 3. 2016

Upozorńujeme na vyhlášení výzvy č. 61 OP Zaměstnanost, jejímž cílem je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Bližsí informace o výzvě a termíny plánovaných seminářů k výzvě najdete na http://www.esfcr.cz/vyzva-061-opz.

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 2.5.2016

 

Štítky: 

Stránky