Granty

Nadace umění pro zdraví

  • Publikováno: 10. 3. 2016

Blíží se uzávěrka grantového řízení Nadace umění pro zdraví.Nadace podporuje tyto projekty:

  • Jde o projekty zaměřené na využití umění ke zlepšení prostředí zdravotnických a sociálních zařízení.
  • Projekty realizované studenty uměleckých škol.
  • Kulturně vzdělávací a výchovné projekty pro mládež.
  • Kulturně výchovné projekty (hudební, výtvarné) a umělecké akce pro zdravotně postižené spoluobčany a seniory

Bližší info na http://www.umeniprozdravi.cz/grantove-rizeni/

Štítky: 

Spuštění nové vlny vzdělávacího programu SmartUp Nadace O2

  • Publikováno: 8. 3. 2016

V programu SmartUp podporujeme mladé lidi v realizaci jejich zajímavých nápadů, kterými chtějí pomoci v jejich komunitě jako je škola, obec, místní kroužek, aj. Program je určen pro neformální skupiny mladých ve věku 15-26 let. Mladí v programu získají nejen finanční podporu (ze začátku 15 tis. Kč, při pokračování 70 tis. Kč), ale hlavně zkušenosti s vedením svého vlastního projektu, týmu a rozpočtu.

Štítky: 

Výzva OZP č 126 Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR

  • Publikováno: 6. 1. 2016

Dne 5.1.2016 byla vyhlášena výzva týkající se pilotního ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích. Specifickým cílem výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Bližší info na http://www.esfcr.cz/vyzva-126-opz, text výzvy v příloze.

Příjem žádostí 16.5.-  6.6. 2016

Štítky: 

Stránky