Granty

Dotační programy MMB v oblasti kultury pro rok 2016

  • Publikováno: 25. 8. 2015

Upozorňujeme na vyhlášené dotační programy MMB v oblasti kultury pro rok 2016 pro podporu audiovizuální tvorby (filmu) a nových médií, divadla, performance a cirkusu, hudby, klubové činnosti, kulturně vzdělávací a zájmové činnosti, literatury, uměleckých řemesel a lidových tradic, tance,výtvarného umění, fotografie, designu a architektury, podpory významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu (významné akce) - po

Štítky: 

Výzva OPZ Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež

  • Publikováno: 18. 8. 2015

Výzva 32 Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež

Podporovanou aktivitou je mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež, která zahrnuje vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, poradenství a intenzivní následnou podporu cílové skupiny pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání či odborné přípravy po jejím návratu do České republiky.

Text výzvy a další informace na  http://www.esfcr.cz/vyzva-032-opz

Příjem žádostí : 1.9. - 30.10.2015

Štítky: 

Stránky