Granty

Podpora rozvoje dětských skupin pro rok 2015

  • Publikováno: 14. 8. 2015

Jihomoravský kraj vyhlásil dotační řízení pro oblast Podpory rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče pro předškolní děti pro rok 2015. Informace o zápisu poskytovatelů služeb péče o dítě v dětské skupině do evidence MPSV, znění právních úprav, formuláře a postup registrace najdete na  : http://www.mpsv.cz/cs/19908

Výše příspěvku : 50 000 - 200 000,-Kč, míra spolufinancování  : 40%

Příjem žádostí: 1.9.2015-18.9.2015

Štítky: 

Mládež kraji - granty pro mládež

  • Publikováno: 7. 5. 2015
Jihomoravská rada dětí a mládeže vás informuje o možnosti získat prostředky na realizaci neziskových projektů mládeže v Jihomoravském kraji. Podpora se týká veřejně prospěšných projektů zaměřených na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva, volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, vzdělávání i na jinou oblast veřejného života. 
Štítky: 

Stránky