Komise JmK

Zastoupení neziskového sektoru v komisích JMK 2016–2020

Rozhodnutím Rady JMK byli jako stálí hosté v komisích Jihomoravského kraje schváleni zástupci neziskového sektoru, kteří byli demokraticky zvoleni na X. Regionální konferenci NNO JMK v březnu roku 2016. Jde o tyto delegáty:

Komise sociálně-zdravotní Ing Jitka Bednářová Betanie - křesťanská pomoc, z. ú.
Komise pro meziregionální vztahy RNDr. Bronislava Milinková Český svaz žen, z.s.
Komise pro kulturu a památkovou péči Vladimír Michal Klub přátel umění ČR,z.s.
Komise pro výchovu, vzdělávání a sport Ing. Ivo Brzobohatý JRDM,z.s.
Komise organizační a legislativní Gerta Mazalová Sdružení obrany spotřebitelů-Asociace, z. s.
Komise regionálního rozvoje Anna Čarková Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.
Komise finanční a majetková Bc.Michal Lepka Centrum Podpory Spolupráce o.s.
Komise dopravy a územního rozvoje Mgr. Jan Mandát Živé Brno o.s.
Komise životního prostředí Ing Vilém Jurek Rezekvítek,z.s.
Komise investiční Vlastimil Klouda SDH Oleksovice

Se svými podněty pro jednotlivé komise nás prosím kontaktujte na komise@annojmk.cz