Výzva Nadační fond Tesco

Dovolujeme si Vás požádat o rozšíření následující informace na Vaše pobočky. Od 15. května 2017 se mohou nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace opět ucházet o grant ve výši rovných 30 000 Kč v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ Nadačního fondu Tesco.  Celkově bude rozděleno 2 700 000 Kč mezi 90 organizací po celé ČR. Grant může mít různá zaměření například na vzdělávání, zdraví a zdravý životní styl různých cílových skupin, komunitní rozvoj, životní prostředí, atd.Na stránce https://pomahame.itesco.cz/ naleznete veškeré informace o programu, podmínky výzvy a přihlašovací formulář.

Výzva OPZ č.71 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Upozorňujeme na vyhlášenou výzvu OPZ Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce. Výzva podporuje aktivity jako podporu kvality a standardizace včetně vytváření kontrolních mechanismů, zavádění komplexních programů, zavádění nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce v oblasti sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí, aktivity podporující nová řešení v sociálních službách a sociální práci, propagaci sociální práce, podporu neformálních pečovatelů a další.

Podrobnosti k výzvě naleznete zde

Platnost do: 31. 7. 2017 12:00

Grantové výzvy – soubor: 

Aktualizace metodiky EET pro neziskové organizace-zvýšení limitu

  • Publikováno: 17. 5. 2017

V návaznosti na několikaměsíční dialog, který s neziskovými organizacemi vedl resort financí, Finanční správa aktualizovala metodiku elektronické evidence tržeb pro tyto subjekty. Aby metodika lépe korespondovala s reálnou situací většiny těchto subjektů a eliminovala negativní dopady na jejich veřejně prospěšnou činnost, zvýšila limit pro uplatnění výjimky z povinnosti evidovat tržby pro vedlejší podnikatelskou činnost, a to na 300 000,-Kč.

Znění metodiky naleznete níže, změny týkající se NNO jsou uvedeny na straně 16-19.

Ministerstvo financí zveřejnilo záznam z tiskové konference k aktualizaci metodiky EET pro neziskové organizace ze dne 16.5.2017. Záznam naleznete zde.

Štítky: 

Viditelná neziskovka

30. 5. 2017

Srdečně Vás zveme na seminář Viditelná neziskovka, kde se od přednášejícího, Bc. Jiřího Filipa dozvíte, jak zviditelnit svoji neziskovku formou webu, facebooku a jak o sobě dát vědět.

Termín konání: 30. 5. 2017
Místo konání: klubovna YMCA, Kounicova 3, 602 00 Brno od 16:00 hod.
Prosíme o potvrzení vaší účasti co nejdříve na info@annojmk či na tel.: 541 215 533, počet míst je omezen.

Více informací a program semináře naleznete v přiložené pozvánce.

Štítky: 

Nabídka práce pro pracovníky se ZTP

  • Publikováno: 15. 5. 2017

Firma GEEN Holding a. s. nabízí pracovní místo osobám se zdravotním postižením na "Dohledovém centru".
Pracovní doba činí 75 hodin měsíčně, tj. 10 směn po 7,5 hod+0,5 hod pracovní přestávka.
Jedná se o nepřetržitý provoz, ve kterém jsou směny nerovnoměrně rozvrženy podle Plánu směn.

Další informace naleznete v příloze.

Kontakt pro zájemce:
GEEN Holding a. s.
Mgr. Andrea Křivánková
Tel.: 732 113 137

Štítky: 

Stránky