Vyhodnocení soutěže Milion pro neziskovku

  • Publikováno: 14. 6. 2017

Společnost Ackee, která působí v oblasti mobilního a webového vývoje, se rozhodla darovat neziskové organizaci Centrum pro dětský sluch Tamtam a jeímu projektu Znakujte s medvědem své služby v hodnotě 1 milionu korun.

 

Do videosoutěže se přihlásilo 55 neziskových organizací. Vyhlášení vítězného projektu proběhlo 8. 6. 2017 v kancelářích Ackee.

 

Nezisková organizace Tamtam poskytuje komplex vzájemně navazujících služeb pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky. Vítězi blahopřejeme.

 

Štítky: 

Neziskovky roku 2017

  • Publikováno: 13. 6. 2017

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlašuje pátý ročník ocenění pro české neziskovky, které umožňuje přihlášeným vyhodnotit řízení své činnosti a získat inspiraci ke zlepšení. Titul Neziskovka roku 2017 obdrží nejlépe vedené organizace ve třech kategoriích (malá, velká, střední neziskovka) a také v Ceně veřejnosti.

Harmonogram Neziskovky roku 2017

Nezisková organizace může být do ocenění někým nominována (do 19. 6. 2017) nebo se přihlásí sama (do 15. září 2017). Nominace tedy není k přihlášení nutná. Nominované neziskové organizace budou osloveny, o nominaci informovány a vyzvány k přihlášení do ocenění.

Po přihlášení a vyplnění sebehodnoticího formuláře bude následovat třífázové hodnocení přihlášených účastníků. Začne kontrolou poskytnutých podkladů k přihlášce (formální kontrola), pokračovat bude kontrolními návštěvami hodnotitelů u nejúspěšnějších organizací a v závěrečné fázi se finalisté budou prezentovat před odbornou komisí.

Od 20. října do 21. listopadu 2017 bude probíhat hlasování v Ceně veřejnosti mezi semifinalisty ocenění.

Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku proběhne 27. listopadu 2017.

 

 5. 6. 2017  Zahájení 5. ročníku ocenění
 5. 6. – 15. 9. 2017  Registrace, vyplnění a odeslání sebehodnoticího formuláře
 19. 9. – 22. 9. 2017  Formální hodnocení v NROS
 22. 9. 2017  Vyhlášení max. 5 semifinalistů v každé kategorii
 26. 9. – 10. 10. 2017  Hodnocení v organizacích
 20. 10. – 21. 11. 2017  Hlasování v Ceně veřejnosti
 22. 11. 2017  Prezentace finalistů před hodnoticí komisí
 27. 11. 2017  Slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku ocenění

Seminář „Energetické úspory“

  • Publikováno: 12. 6. 2017

Dne 20. 6. 2017 se koná v Knihovně J. Mahena v Brně na Kobližné seminář „Energetické úspory“.
Účastníci semináře se dozví, jaké  možnosti spolufinancování nabízí evropské a národní programy v oblasti energetických úspor - budou představeny programy IROP, OP PIK, OP ŽP, Úspory energie s rozumem, EFEKT, Nová zelená úsporám, Dešťovka, Panel 2013+.

Pozvánku i program naleznete zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/Eurocentra/SEMINAR-Energeticke-uspory

Prosíme, potvrďte svou účast nejpozději do 15. 6. 2017 na e-mail: miroslava.jedlickova@mmr.cz

 

Štítky: 

Pozvánka na akce Regionální úzkorozchodné železnice, o.p.s. a Muzea průmyslových železnic

  • Publikováno: 6. 6. 2017

Regionální úzkorozchodná železnice o. p. s. a Muzeum průmyslových železnic srdečně zvou své spolupracovníky, partnery a přátele na probuzení šípkové Růženky po 104 letech. Jedná se o první zkušební jízdy opravené unikátní parní lokomotivy Henschel.

V sobotu 10. 6. 2017 budou jízdy parních vlaků provázeny ukázkami modelů různých měřítek na kolejištích průmyslových, zemědělských i tramvajových drah.

Akce se koná v pátek 9. června 2017 ve Zbýšově v areálu muzea – bývalém dolu Jindřich II.

Program a podrobné informace naleznete v pozvánce.

 

Štítky: 

Nadační fond Tesco

  • Publikováno: 24. 5. 2017

Od 15. května 2017 se mohou nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace opět ucházet o grant ve výši rovných 30 000 Kč v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ Nadačního fondu Tesco.  Celkově bude rozděleno 2 700 000 Kč mezi 90 organizací po celé ČR.
Grant může mít různá zaměření například na vzdělávání, zdraví a zdravý životní styl různých cílových skupin, komunitní rozvoj, životní prostředí, atd.

Nadace rozvoje občanské společnosti je partnerem tohoto projektu, který pomůže neziskovým organizacím nejen finančně, ale také rozšíří povědomí o jejich práci.

Na stránce https://pomahame.itesco.cz/ naleznete veškeré informace o programu, podmínky výzvy a přihlašovací formulář.

 

Štítky: 

Stránky