Pozvánka na výstavy Atelieru Kreat

  • Publikováno: 10. 7. 2017

Srdečně Vás zveme na dvě výstavy, které pořádá Atelier Kreat.

1. Výstava prací výtvarníků s mentálním nebo psychickým handicapem
    Termín konání:
od 7. 7. do 18. 7. 2017
    Místo konání:    Duckbar Kamenná čvrť, Brno

2. Výstava Best of Art Brut, Sme tu a je tu svet, ktorý tvoríme... pod záštitou Honorárního konzula SR pana Jaroslava Weigla
    Termín konání: vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 11. července 2017 v 18:00 hod, otevřeno od 11. do 19. 7. 2017, v pracovní dny od 9 do 17:00 hod
    Místo konání:    hala České spořitelny, Jánská 6, Brno

 

 

Štítky: 

Na co nezapomenout před prázdninami

  • Publikováno: 23. 6. 2017
Chystáte se na dovolenou? A je zápis vašeho spolku ve veřejném rejstříku v souladu s novou právní úpravou? Nenechte si pokazit léto výzvou soudu k opravě a doplnění zapisovaných údajů, která na vás může čekat po návratu z dovolené, a dejte si rejstřík zavčas do pořádku!
Spolky (resp. dřívější občanská sdružení) měly povinnost do 31. 12. 2016 doplnit do veřejného rejstříku údaje, které se zapisují s účinností novelizace občanského zákoníku (a s tím souvisejícím zákonem o veřejných rejstřících). Mnoho spolků tomu tak však prozatím neučinilo, proto jsou nyní postupně vyzývány soudy k uvedení zapisovaných údajů do souladu s požadavky účinné právní úpravy. Neaktuální komplikace mohou spolkům přinést nemalé komplikace a v krajním případě mohou vést až k jejich zrušení.
A ptáte se, co si zkontrolovat?
1/ Stanovy tak, aby byly v souladu s občanským zákoníkem, případně název spolku (ten podle novelizace občanského zákoníku již existující občanská sdružení automaticky transformovaná na spolky měnit nemusí, avšak je třeba zkontrolovat, zda s podobným názvem již neexistuje jiný subjekt)
2/ Zápis ve veřejném rejstříku, že obsahuje všechny údaje, které vyžaduje § 25 zákona o veřejných rejstřících (např. sídlo, statutární orgán, atd.)
Podrobný postup naleznete v článcích na našich stránkách: http://www.annojmk.cz/spolky-noz-co-ted a v brožurách, které jsou zde volně ke stažení a v případě nejasností se na nás neváhejte obrátit, a to na email poradna@annojmk.cz.
Štítky: 

Fond malých projektů Rakousko-Česká republika

  • Publikováno: 15. 6. 2017

Dne 14. 6. 2017 byl vyhlášen fond malých projektů Rakousko–Česká republika, který je nástrojem pro podporu projektů lokálního významu  s menším finančním objemem, k a vykazují přeshraniční dopad. FMP je součástí programu INTERREG V-A RakouskoČeská republika. Bližší informace naleznete zde. První výzva je vyhlášena od 14. 6. 2017 do 18. 9. 2017

Seminář pro žadatele proběhne v Brně dne 30.6.2017. Svou účast můžete potvrdit nejpozději do 21. 6. 2017 e-mailem na adresu: horakova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz

Stránky