Občanská sdružení nemusí měnit název!

  • Publikováno: 16. 1. 2017

Nový občanský zákoník (zák. č. 89/2014 Sb.) se dočkal první novelizace. Dne 30. 12. 2016 byl ve Sbírce zákonů České republiky vyhlášen zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. Tato novela bude nabývat účinosti postupně 28. 2. 2017 a 1. 1. 2018, ale některé její části jsou účinné již od jejího vyhlášení.

Jedna z již účinných částí dopadá na občanská sdružení založená do 31. 12. 2013, která se s účinností od 1. 1. 2014 automaticky považují za spolky.

Cestovní náhrady 2017

  • Publikováno: 16. 1. 2017

Vyhláškou 440/2016Sb se upravují sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad v roce 2017 takto:

1. základní sazba náhrad u osobních silničních motorových vozidel je 3,90 Kč, u jednostopých vozidel 1,10-Kč

2. výše průměrné ceny za  jeden litr pohonné hmoty na 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,28,60 Kč u motorové nafty

Štítky: 

Dotace Jihomoravský kraj pro rok 2017

  • Publikováno: 16. 1. 2017

Upozorňujeme na vyhlášení dotačních programů Jihomoravského kraje pro rok 2017. Jsou to dotační programy pro tyto oblasti :

Dotační oblast Regionální rozvoj, dotační programy Podpora zkvalitnění služeb turistických infomačních center, Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy, podrobnosti jednotlivých výzev naleznete zde

Dotační oblast kultury a památkové péče , dotační programy  Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče, Podpora památek místního významu, Podpora Muzejní noci a noci kostelů, podrobnosti jednotlivých výzev zde

Dotační oblast sociální a rodinná politika, dotační programy Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO, Podpora pečujících osob, podrobnosti naleznete zde

Dotační oblast Rozvoj venkova a zemědělství, dotační podprogramy Rozvoj vinařství a vinohradnictví, Podpora včelařství, podrobnosti jednotlivých výzev zde

Dotační oblast Zdravotnictví, Program podpory poskytování domácí hospicové péče,Podpora a rozvoj NNo zajišťující veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví, podrobnosti jednotlivých výzev zde

Dotační oblast Životní prostředí , Program pro poskytování EVVO, podrobnosti zde

Dotační oblast Prevence a požární ochrany, Program pro podporu protidrogových aktvit, program Podpory jednotek dobrovolných hasičů obcí JMK pro 2017-2020, podrobnosti zde

Dotační oblast vzdělávání, sport a volný čas, dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže, podrobnosti zde.

Podání žádostí : 14.2.-28.2.2017

Štítky: 

Zástupci NNO v komisích Rady JMK

  • Publikováno: 12. 1. 2017

S radostí vám oznamujeme, že se i v dalším volebním období zadařilo,že zástupci NNO mají své místo jako stálí hosté v komisích Rady JMK. Tito zástupci byli zvoleni na X. Regionální konferenci NNO, která proběhla v roce 2016. Seznam komisí a jejich členů naleznete zde. Kontaktní adresa pro zasílání vašich podnětů zůstává stejná, a to komise@annojmk.cz.

Štítky: 

Charitativní ples ANNO JMK

  • Publikováno: 11. 1. 2017

Srdečně Vás zveme na charitativní ples, který pořádá ANNO JMK spolu se spolkem Psí šance, z. s. v sobotu 11. února 2017 od 19,00 v hotelu Bobycentrum v Brně.

Vezměte své přátele a přijďte se s námi veselit, těšíme se na Vás.

Vstupenky jsou v prodeji v recepci hotelu Bobycentrum a v kanceláři ANNO JMK v Brně na Kounicově 3.
Více informací na info@annojmk.cz.

Štítky: 

Stránky