Dotace pro Jihomoravský kraj 2017

Upozorňujeme na vyhlášení dotačních programů Jihomoravského kraje pro rok 2017. Jsou to dotační programy pro dotační oblast Vzdělávání, sport a volný čas:

Dotační program "Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji".
Podpora naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020. Více podrobností zde.

Dotační program "Podpora mládeže a sportu v Jihomoravském kraji v roce 2017".
Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti klubů, zejména klubů pracujících s dětmi a mládeží, na území Jihomoravského kraje. Více podrobnosti zde.

Eurocentrum Brno informuje

  • Publikováno: 2. 3. 2017

Potřebujete se zorientovat v džungli evropských dotací nebo získat informace týkající se otázek Evropské unie?

Obraťte se na EUROCENTRUM BRNO!

Eurocentrum Brno je informační místo, kam se občané mohou obracet s dotazy týkajícími se evropských fondů a Evropské unie. V oblasti evropských fondů Eurocentrum funguje jako bezplatný informační rozcestník pro žadatele. Nabízí rovněž zdarma informační materiály o evropských strukturálních fondech a dalších aspektech členství České republiky v EU, pořádá bezplatné odborné a informační akce – konference, semináře, přednášky a besedy s občany na aktuální evropská témata, organizuje tematické soutěže pro školy a širokou veřejnost a účastní se řady dalších veřejných akcí.

Více informací na www.eurocentra.cz a na Facebooku.

Štítky: 

Stránky