Přijďte si hrát na Šelepku

  • Publikováno: 25. 8. 2014

Již třetí ročník akce občanského sdružení Mezigenerace Přijďte si hrát na Šelepku, proběhne v Parku národního odboje při ulici Šelepova ve středu 10. září 2014 od 14.30 hod. Je součástí Brněnských dnů pro seniory konajících se pod záštitou náměstkyně primátora města Brna Ing. Jany Bohuňovské. Na programu budou netradiční sportovní a společenské hry jako möllki, kubbe, šipky, pétanque, pexetrio a sudoku.

Mezinárodní konference Dobrovolnictví v obci - jak na to?

  • Publikováno: 19. 8. 2014

 Termín 29.- 30.9 2014 Jihlava, zasedací sál Krajského úřadu Kraje Vysočiny
Konference představí dobrovolnické projekty aktivního zapojení občanů do veřejného života obce či regionu. Na konferenci jsou zváni představitelé ministerstev, krajů, obcí, neziskových organizací, dobrovolnických center a programů, odborníci ze všech oblastí praxe, dobrovolníci,studenti a všichni koho tato problematika zajímá.

Grantové řízení Nadace Zdraví pro Moravu

NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU vyhlašuje grantové řízení pro neziskové, rozpočtové a příspěvkové organizace, spolky, účelová zařízení církví a ostatní nestátní organizace, pracující v oblasti prevence a podpory zdraví.

Bližší info

Uzávěrka příjmu žádostí: 31. 8. 2014

Komunitní nadace Tři brány vyhlásila otevřené grantové řízení pro rok 2014 na udělení nadačních příspěvků. Podpořeny budou projekty v následujících programech:

Tagy: 

Stránky