Výzva pro předkládání GP 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Upozorńujeme na vyhlášení výzvy pro předkládání GP 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Globálním cílem výzvy č. D6 je posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

Oblast podpory: 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Bližší info

Výzva platí od: 1. duben 2014 v 00:00 do: 30. květen 2014 v 12:00

Tagy: 

Vyhlášení výzvy OPLZZ

Výzva na podporu sociálních inovací

Výzva se zaměřuje na podporu sociálních inovací pro začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce. Důraz je kladen na vytváření inovačních nástrojů k zajištění vícezdrojového financování sociálních služeb.

Oblast podpory: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Bližší info

Výzva platí od: 1. duben 2014 v 00:00 do: 13. červen 2014 v 12:00

Tagy: 

Stránky