Sbírka Pomozte dětem - výběrové řízení

Pomozte dětem, projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti, vyhlašuje veřejné výběrové řízení 20. ročníku sbírky. Projekt podporuje ohrožené a znevýhodněné děti do 18 let. O nadační příspěvek mohou žádat pro své projekty nestátní neziskové organizace a projekty musí být realizovány v období od 1.7.2018 do 29.9.2017.

Seminář pro žadatele proběhne  13. 9. 2017 od 9:30 a 13:30 hod v Praze v sídle NROS, Na Václavce 9, Praha 5, 150 00,registrace na seminář  od 1. 9. 2017 do 10. 9. 2017 na www.pomoztedetem.cz

Podklady na www.pomoztedetem.cz v sekci „Žádost o pomoc“ „NNO – Roční projekty“,  email: pomoztedetem@nros.cz

Datum výzvy : 1 .9. 2017 - 29.9.2017 do 16 hod, elektronicky na hodnocenipd@nros.cz v tištěné podobě do sídla NROS