Seminář Webové stránky NNO (pro začátečníky)

9. 12. 2014

V klubovně YMCA Brno, Kounicova 3, Brno.