Sociální podnikání v praxi - seminář, Miroslav 6. 5. 2016

6. 5. 2016

Srdečně vás zveme na Seminář o sociálním podnikání v praxi, který se koná 6. 5. 2016 v Miroslavi od 9,30 do 13,00 hod, v budově Městského úřadu Miroslav, nám. Svobody 1, jednací místnost 1. patro.

Začátek prezence je od 9,00 hod.

Seminář je určen pro:
politickou reprezentaci obcí a měst,
zaměstnance veřejné správy,
úředníky městských úřadů a jejich příspěvkových organizací,
zadavatele veřejných zakázek,
pro zájemce o společensky odpovědné podnikání z řad podnikatelů.

Na tomto semináři získáte ucelené informace o výhodách i úskalích
zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, o aktivní politice
zaměstnanosti a o zaměstnávání zdravotně postižených spoluobčanů.

Dozvíte se také jak vybudovat společensky odpovědnou firmu a co tím získáte, zadávat společensky odpovědné zakázky.

Přednáší odborníci neziskových organizací, úřadu práce, vězeňské služby, na evropské dotace, i podnikatelé, kteří mají praktické zkušenosti.

Více informací naleznete na www.komora-socialnich-podniku.cz.

Štítky: