Soubory

Přehled akcí v rámci Týdnů pro neziskový sektor

Kraj Vysočina

Únor
Mediální kampaň
Třebíč
ICM Třebíč
Jan Burda
e-mail: burda@oskadet.cz
www.icmtrebic.cz
Pravidlená rubrika v Třebíčském Deníku – představení jednotlivých neziskovek a soutěž

Únor
Vydání katalogu letních táborů
Rada dětí a mládeže kraje Vysočina
Jan Burda
info@rdmkv.cz
www.rdmkv.cz
www.tabory-vysocina.cz

Únor
Vydání katalogu letních táborů
Rada dětí a mládeže kraje Vysočina
Jan Burda
info@rdmkv.cz
www.rdmkv.cz
Určeno pro rodiče a děti.
http://www.rdmkv.cz/2-tiskova-zprava-priprava-katalogu-detskych-letnich-taboru-finisuje.html
www.tabory-vysocina.cz

Únor
Batyskaf Snow session 2010 – jediné opravdové snowboardové závody na Vysočina
Nový Jimramov
SK Batyskaf
Aleš Kostečka
e-mail: ales@hackboards.cz
www.sport.batyskaf.net
Určeno pro snb jezdce od 6 let po seniory
http://www.freeride.cz/snowboard/navigator/parks-info/hack-snowpark--27/#

10. 2. 2010 od 14:00 hod
Setkání NNO z obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina, KOUS
Marta Vencovská
jkoubkova@muhb.cz
www.kous.cz

14. 2. 2010
1. kolo 3. ligy družstev 2010 sk. Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou vysočina
Tomáš Vítámvás
TomasVitamvas@seznam.cz
www.bhlzdar-sprtec.wz.cz
určeno široké veřejnosti především z kraje Vysočina

28. 2. 2010
3.turnaj Calder Cupu 2010
Calder Cup je tradiční soutěž amatérských hráčů, která probíhá již od roku 2007. 3.liga družstev – sk. Žďár nad Sázavou probíhá již od roku 2005
Žďár nad Sázavou
Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina
Tomáš Vítámvás
TomasVitamvas@seznam.cz
www.bhlzdar-sprtec.wz.cz
určeno široké veřejnosti především z kraje Vysočina

Únor,březen
Skutek roku 2009
Kraj Vysočina v rámci projektu Vysočina 21
Zuzana Krpálková
www.kr-vysocina.cz/zdravykraj

6. 3. 2010
4. turnaj Calder Cupu 2010
Žďár nad Sázavou
Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina
Tomáš Vítámvás
TomasVitamvas@seznam.cz
www.bhlzdar-sprtec.wz.cz
určeno široké veřejnosti především z kraje Vysočina

Březen – duben
Vlnobití v Batyskafu – série koncertů
Žďár nad Sázavou
Erteple & Hmla, o.s.
Jakub Mazel
kuba.mazel@gmail.com
http://www.batyskaf.net/bf.php
Určeno pro všechny hudební fanoušky

1. dubna
Konference NNO kraje Vysočina
KOUS
Marta Vencovská
vencovska.m@kr-vysocina.cz
www.kous.cz

18. 2. 2010
Den otevřených dveří
Velké Meziříčí
NESA – denní stacionář
Ing. Alena Poulová
stacionar.velmez@caritas.cz
www.zdar.caritas.cz
Den otevřených dveří v prostorách denního stacionáře

18. 2. 2010
Den otevřených dveří
Velké Meziříčí
Osobní asistence
Mgr. Marie Švadlenová
oe.velmez@caritas.cz
www.zdar.caritas.cz
Den otevřených dveří pro veřejnost v prostorách zařízení

22. 3.–30. 3. 2010
Velikonoční výstava
Žďár nad Sázavou, Knihovna M.J. Sychry
Klub v 9 – centrum pro podporu duševního zdraví
Mgr. Jana Kincová Křížková
klubv9.zdar@caritas.cz
www.zdar.caritas.cz
Velikonoční výstava výrobků Klubu v 9.

24. 3. 2010 8.00–15.00 hod.
Den otevřených dveří
Žďár nad Sázavou
Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Mgr. Ivana Bartoňová
ponorka.zdar@caritas.cz
www.ponorka.ecn.cz
Den otevřených dveří v prostorách nízkoprahového zařízení.

30. 3. 2010 od 15.00 hod.
Barmanská show
Žďár nad Sázavou
Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Mgr. Ivana Bartoňová
ponorka.zdar@caritas.cz
www.ponorka.ecn.cz
Barmanská show v prostorách nízkoprahového zařízení

Pardubický kraj

22. 3. od 13 hod.
12. Krajská konference NNO
Litomyšl – Evropské šklíbící centrum
Koalice nevládek Pradubicka
Bc. Jana Machová
machova@konep.cz
www.konep.cz

Praha

1. 2. 11 13 hodin
Slavnostní zahájení a TK
Evr.dům, Praha 1, Jungmannova 24
Asociace NNO v ČR
Dr. Karel Schwarz
e-mail: asociacenno@seznam.cz
www.asociacenno.cz

13. 2. 19 hodin
XII. Národní krojový ples
TOP Hotel Praha, Blažimská 4, Praha 4-Chodov
Folklorní sdružení ČR
Zdeněk Pšenica
e-mail: foscr@adam.cz
www.folklornisdruzeni.cz

16. 2. 9:30 13:30
Bydlení seniorů – TK a seminář
Praha 2, Karlovo nám. 19, Kino MAT
Diakonie ČCE – ústředí
Mgr. Vendula Kodetová
tel: 739244788
e-mail: kodetova@diakoniecce.cz
www.diakoniecce.cz
odborný seminář a briefing s novináři spojený s projekcí nového dokumentárního snímku „O bydlení seniorů“

12. 3.
Seminář „Právní postavení NNO“
Senát PČR
Asociace NNO v ČR
Bc. Ladislav Krajdl
e-mail: ladislav.krajdl@seznam.cz
www.asociacenno.cz

24. 3. 2010
Den otevřených dveří
Praha 6-Řepy
Centrum sociálně zdravotních služeb
Mgr. Monika Čermáková
tel: 775 59 17 00, 235 314 141,
e-mail: cszs@iol.cz
www.cszs.cz
členská organizace ČAPS

30. 3.
Národní všeoborová konference NNO
PS PČR
Asociace NNO v ČR
PhDr. Karel Schwarz
e-mail: asociacenno@seznam.cz
www.asociacenno.cz

30. 3. 9:30–17:30
Mýty a fakta o PR v NNO – kurs
Praha 2, Belgická 22
Diakonie ČCE – ústředí
Mgr. Monika Rousová
e-mail: rousova@diakoniecce.cz
www.diakoniecce.cz
vzdělávací kurz pro pracovníky odpovědné za oblast vnějších vztahů

31. 3. 9:30 17:30
Specifika personální práce v NNO
Praha 2, Belgická 22
Diakonie ČCE ústředí
Mgr. Monika Rousová
e-mail: rousova@diakoniecce.cz
www.diakoniecce.cz
vzdělávací kurz pro personální pracovníky, vyšší a střední management

březen
Má vlast v srdci Evropy – vyhlášení 4. ročníku soutěže
Památková komora, Česká rada dětí a mládeže
e-mail: mavlast@adam.cz
www.adam.cz/mavlast

Jihočeský kraj

březen
Seminář k dluhové problematice
KÚ České Budějovice
AOP + OP České Budějovice
Vladimír Bako
tel: 222 781 149, 774 412 349
e-mail: vladimir.bako@obcanskeporadny.cz
www.aop.cz
přesné termíny dohadujeme s OP a KÚ, program pro veřejnou správu i občany kraje

22. 2. 1. 3.
Internetová aukce
Mrázkova 700/III, 392 01 Soběslav
Diakonie ČCE středisko Soběslav
Mgr. Eva Janatová
tel: 733127041
e-mail: fundraising@rolnicka.cz
www.aukce.diakoniecce.cz
veřejná internetová dražba výrobků chráněných dílen a uměleckých artefaktů ve prospěch střediska Rolnička

22.2.–1.3.2010
Internetová aukce střediska Rolnička
www.aukce.diakoniecce.cz
Diakonie ČCE – středisko Rolnička
Mgr. Eva Janatová
tel: 733 127 041,
fundraising@rolnicka.cz
www.rolnicka.cz

24. 2. 2010, 8.00 16.00 h
Den otevřených dveří a zápis do škol
Soběslav/ Mrázkova 700/III středisko Rolnička
MŠ, ZŠS a PrŠ Diakonie ČCE Rolnička Soběslav
Mgr. Kamila Viktorová
tel.: 381 522 054,
e-mail: skola@rolnicka.cz
www.rolnicka.cz

1. 3.–31. 3. 2010
Prodejní výstava výrobků chráněné dílny
Tábor/Jiráskova 1775, Městská knihovna Tábor
Diakonie ČCE – středisko Rolnička
Mgr. Barbora Růžičková
tel.: 733 127 040
e-mail: dilna@rolnicka.cz
www.rolnicka.cz

27. 3. 2010, 8.30–12.00
Jarní jarmark s doprovodným programem
Soběslav/náměstí Republiky
Diakonie ČCE – středisko Rolnička
Mgr. Barbora Růžičková
tel.: 733 127 040
e-mail: dilna@rolnicka.cz
www.rolnicka.cz

6. 2. 2010,19.00
Jazzový koncert: Paul Batto a Onda Kříž
Soběslav/ Bezděkova 122/I Čajovna – kavárna Rolnička
Jiří Stibor
tel.: 737 240 949
e-mail: cajovna@rolnicka.cz
www.rolnicka.cz

Plzeňský kraj

ÚNOR
Seminář k dluhové problematice
KÚ Plzeň
AOP + OP Rokycany
Vladimír Bako
e-mail: vladimir.bako@obcanskeporadny.cz
přesné termíny dohadujeme s OP a KÚ

10. 2. 2010 15:00
7. ročník slavnostního předávání výroční ceny MOSTY 2009
Měšťanská beseda Plzeň
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
e-mail: nrzp@nrzp.cz
www.nrzp.cz
Cena MOSTY oceňuje osobnost, projekt nebo čin, jenž významným způsobem zlepšuje postavení osob se zdravotním postižením v ČR. Slavnostní předávání se koná pod záštitou a za účasti první dámy ČR, paní Livie Klausové.

4. 3. 2010
Workshop NNO a fondy Evropské unie
Plzeň
Asociace NO v ČR
Soňa Brišová
e-mail: asociacenno@seznam.cz
www.asociacenno.cz

Karlovarský kraj

18. 2.
Přednáška – těhotenství a porod vícerčat
Sokolov,Nádražní 374
Klub dvojčat a vícerčat KK
Andrea Bazoni
tel: 604 254 616
www.dvojcata-kk.ic.cz

2.3.
Setkání maminek s dětmi
Sokolov,Nádražní 374
Klub dvojčat a vícerčat KK
Andrea Bazoni
tel.: 604 254 616
a.bazoni@seznam.cz
www.dvojcata-kk.ic.cz
přivítáme trojčátka

6. 2.2010
Kampaň Masopust
Cheb, průvod městem
Zpč. Divadlo, Muzeum a O. s. MC Klubíčko Cheb
Šnajdrová Hana, Skopec Jinřich
tel.: 776 204 962
www.klubicko.cz
průvod, svatba trpasličí

Národní týden manželství – Manželství v jeho bídě i naději – festival filmů o manželství
(po 8. 2.–pá 12. 2.)
Cheb, Libušina 4
O. s. Klubíčko Cheb a Římskokatol. Farnost Cheb
Šnajdrová Hana
tel.: 776 204 962
www.klubicko.cz
aktivity v rámci kampaně Národního týdne manželství

17. 2. 2010
Maškarák pro nejmenší
Cheb, Karlova 17
Občanské sdružení Klubíčko Cheb
Šnajdrová Hana
tel: 776 204 962
www.klubicko.cz

21. 3. 11.00
BEST HOBBY DANCE
Sadov dům kultury
tel.: 602127788
best@bestdance.cz
www.bestdance.cz
Náborová taneční soutěž pro neregistrované

26.–27. 3
Festival tanečního mládí
Plzeň – Dům kultury Peklo
Svaz učitelů tance ČR
St.Zíka
www.sut.cz
Přehlídka tanečních souborů dětí a mládeže

25. 2.
Beseda u kulatého stolu
KUKK Karlovy Vary
ANNA KK
Šnajdrová Hana
tel.: 776 204 962
krdmk@seznam.cz
http://www.annakk.estranky.cz
Krajská akce

25. 2.
Vernisáž putovní výstavy Jak se žije v NNO
KUKK Karlovy Vary
ANNA KK
Šnajdrová Hana
tel.: 776 204 962
krdmk@seznam.cz
http://www.annakk.estranky.cz
Krajská akce

3. 4. 2010, od 14.00 hod
Vítání jara
Bečov nad Teplou, Bečovská botanická zahrada
23/02 ZO ČSOP BERKUT, člen ANNA KK
Ing. Jiří Šindelář
tel.: 736642792
e-mail: zocsopberkut@seznam.cz
www.zocsopberkut.cz
Environmentální aktivity, prezentace NNO, prezentace činnosti ANNA KK, kampaň Týden pro neziskový sektor, kulturní program

20. 2. 2010
Maškarní rej
Chodov
MC Pavouček pobočka MCKV
Ungermannová Dagmar
tel.: 721926735
www.mcpavoucek.cz

21. 2. 2010
Masopust
K.Vary
Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.
Bartošová Věra
tel.: 606 581 369, 353 230 847
www.materske-centrum.cz

11. 3. 2010
Patchwork a Velikonoce
Chodov
MC Pavouček pobočka MCKV
Ungermannová Dagmar
tel: 721926735
www.mcpavoucek.cz

18. 3. 2010
Křesadlo – ocenění dobrovolníků
K.Vary
Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.
Bartošová Věra
tel.: 606 581 369, 353 230 847
www.materske-centrum.cz

19. 3. 2010
Burza jarního oblečení
Chodov
MC Pavouček pobočka MCKV
Ungermannová Dagmar
tel: 721926735
www.mcpavoucek.cz

20. 3. 2010
Pletení z pedigu
K.Vary
Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.
Bartošová Věra
tel.: 606 581 369, 353 230 847
www.materske-centrum.cz

26. 3. 2010
Dětská burza
K.Vary
Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.
Bartošová Věra
tel.: 606 581 369, 353 230 847
www.materske-centrum.cz

27. 3. 2010
Pyžamové párty
Chodov
MC Pavouček pobočka MCKV
Ungermannová Dagmar
tel: 721926735
www.mcpavoucek.cz

27. 3. 2010
Vítání velikonoc
K. Vary
Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.
Bartošová Věra
tel.: 606 581 369, 353 230 847
http://www.materske-centrum.cz

27. 3. 2010 9:00
První jarní vejšlap, 47. ročník
Dolní Žandov – Milíkov – Tuřany
KČT Krušné hory Sokolov
Josef Ticha,
e-mail: pepa.ticha@centrum.cz

Březen
Kulatý stůl u příležitosti podepsání Memoranda
Hana Šnajdrová
e-mail: hana.snajdrova@nidm.cz
Téma NNO, spolupráce s podnikateli, politiky a vzájemná spolupráce, Memorandum

Březen
Život v NNO
Hana Šnajdrová
e-mail: hana.snajdrova@nidm.cz
Výstava na téma Život v NNO

Ústecký kraj

11. 2. 2010
Workshop NNO a fondy Evropské Unie
Ústí nad Labem
Asociace NNO v ČR
Soňa Brišová
asociacenno@seznam.cz
www.asociacenno.cz

Liberecký kraj

2. 2. 2010 11:00
Tisková konference
Krajská vědecká knihovna Liberec
ANNOLK
Michaela Schröterová
tel.: 488 040 212, 608 301 115
www.annolk.cz
prezentace a nabídka akcí, které jsou připravovány na měsíc únor

2. 2. 2010 17:00
Vernisáž výstavy „Neziskové organizace – Váš pomocník, rádce, partner“
Krajská vědecká knihovna Liberec
ANNOLK
Michaela Schröterová
tel.: 488 040 212, 608 301 115
www.annolk.cz
prezentace práce organizací, jejich aktivit a aktuální nabídky akcí, projektů

20. 2. 2010 od 20:00
Ples neziskovek – zahradnický
Centrum Babylon, Liberec
ANNOLK
Michaela Schröterová
tel: 488 040 212, 608 301 115
www.annolk.cz

24. 2. 2010 16:00
Derniera výstavy NNO
Krajská vědecká knihovna Liberec
ANNOLK
Michaela Schröterová
tel: 488 040 212, 608 301 115
www.annolk.cz

24. 2. 2010 16:30
Klíčové problémy NNO v době krize – moderovaná diskuze
Krajská vědecká knihovna Liberec
ANNOLK
Michaela Schröterová
tel: 488 040 212, 608 301 115
www.annolk.cz
situace roku 2010 a co nás čeká