Účetní poradenství

Seminář Vedlejší činnost NNO

  • Publikováno: 10. 11. 2017

Zveme vás na seminář Vedlejší činnost NNO, který se koná dne 21.11.2017 od 14 do 17 hodin v prostorách Masarykovy univerzity, Komenského náměstí 2, Brno, místnost č. 300. Dozvíte se jak specifikovat vedlejší činnost, kdo z neziskovek a za jakých podmínek může v rámci vedlejší činnosti  podnikat, jak a kde ukotvit  vedlejší činnost,  jak řídit živnostenský list, něco o ekonomických aspektech vedlejší činnosti a mnoho dalšího. Seminář je bezplatný , počet míst je omezen, hlaste se tedy proto co nejdřív na info@annojmk.cz.

Daňový kalendář

Aneb co kdy podat a zaplatit

Platí pro rok 2017 a s mírnými odchylkami i pro další roky

(Odchylky od termínů jsou dány nepracovními dny, na které připadají termíny).

Upozornění na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů.

Předmět daně v neziskovém sektoru se zaměřením na spolky, ústavy a o.p.s.

A) Druhy daní

a) Přímé daně

plátce + poplatník = 1 osoba (Tedy něco vyděláme a z toho zaplatíme daň nebo platíme daň ze svého majetku, například nemovitosti, silniční daň…).

a) daně z příjmů: objektem daně je příjem

  • daň z příjmu právnických osob (PO) – podniky, instituce, které mají nějaký zisk
  • daň z příjmu fyzických osob (FO)

b) majetkové daně: objektem zdanění je hmotná věc – majetek

Stránky