Účetní poradenství

Daň silniční

Zákon č. 16/1993 Sb.

Jedná se o majetkovou a přímou daň.

Úvod

Používáme-li auto pro potřeby NNO je třeba sledovat, zda nám z této činnosti vznikne výdělek (činnost hlavní) a z vedlejší činnosti platíme silniční daň vždy. Platíme ji jen za ty měsíce, ve kterých jsme auto my, nebo kdokoliv jiný, pro činnost použili. Není přitom důležité, zda máme auto v majetku organizace nebo jakým způsobem uplatňujeme výdaje (např. cestovní náhrady apod.).

Úvod k článkům o daňové problematice

A) Co znamená termín neziskový sektor?

Je však třeba si stále uvědomovat, že používaný termín „nezisková“ může být někdy matoucí. Má ukazovat na fakt, že případný zisk organizace není předmětem rozdělování ve prospěch jejích členů nebo podílníků, ale že se zisk rozděluje ve prospěch veřejných programů případně osob mimo organizaci.

Povinností „neziskovky“ je poskytovat obecně prospěšné služby všem zájemcům za stejných podmínek. Tyto podmínky by měly být stanoveny předem a měly by být každému zájemci dostupné. Stanovy, statut apod.

Stránky