Zprávy 2017

Seminář Moderní asistenční služba pro rodiče a prarodiče

  • Publikováno: 20. 9. 2017

Pečovatelská služba Generace care a Chytrá péče, s. r. o. si Vás dovolují pozvat na seminář "Moderní asistenční služba pro rodiče a prarodiče, Obálka života, Podpora pečujících."

Termíny konání:    3. 10. 2017 v 9:30 hod a ve 13:00 hod
Místo konání:        OC Nosreti, 3. patro, Křenová 52, Brno

Účast na semináři je bezplatná.
Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se zaregistrovat nejpozději do 27. 9. 2017 na telefonu 773 750 537 nebo na generacecare@email.cz.

 

 

Štítky: 

Bezúplatné poskytování služeb pro předškoláky v MŠ a NNO

  • Publikováno: 14. 9. 2017

NNO, které jsou zřizovateli předškolních zařízení nás kontaktují s dotazy, zda i pro ně platí, že poslední rok před základní školní docházkou  je pro jejich žáky předškoláky bezplatný. Vyžádali jsme si stanovisko příslušného oddělení MŠMT, a to nám obratem odpovědělo:

„Novela školského zákona s účinností od 1. 9. 2017 mění ustanovení § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  v tomto znění: ‚Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Tudíž na školy jiných zřizovatelů se toto omezení nevztahuje.‘“ Toto je oficální stanovisko MŠMT, Oddělení předškolního a základního uměleckého vzdělávání.

Štítky: 

Seminář GDPR- ochrana osobních údajů se zvláštním zaměřením na neziskový sektor

  • Publikováno: 30. 8. 2017

Dovolujeme si vás pozvat na seminář GDPR , tedy ochrana osobních údajů podle nového nařízení Evropského parlamentu a Rady se zvláštním zaměřením na neziskový sektor. Seminář proběhne 15.9. 2017 od  9 do 12 hodin v budově Masarykovy univerzity, Komenského náměstí 2, místnost č. 300. Přednášejícím je JUDr Jiří Navrátil. Seminář je díky podpoře Jihomoravského kraje bezplatný. Přihlášky zasílejte na info@annojmk.cz, počet míst je omezen.  Bližší info o semináři v přiložené pozvánce.

 

Štítky: 

Stránky