Zprávy 2017

Léčba smíchem

  • Publikováno: 25. 9. 2017

Seznamte se se cvičením, které zlepšuje náladu, vtahy i zdraví. 

Přijďte se uvolnit, pobavit a hlavně zasmát.

Kde:   Family Point, Josefská 1, Brno

Kdy:   středa 27. 9. 2017 v 10:00 - 11:00 hod

Vede a těší se na všechny instruktorka jógy smíchu:  

Mgr. Blanka S. Urbánková smícho-cvička.

 

Štítky: 

Seminář Moderní asistenční služba pro rodiče a prarodiče

  • Publikováno: 20. 9. 2017

Pečovatelská služba Generace care a Chytrá péče, s. r. o. si Vás dovolují pozvat na seminář "Moderní asistenční služba pro rodiče a prarodiče, Obálka života, Podpora pečujících."

Termíny konání:    3. 10. 2017 v 9:30 hod a ve 13:00 hod
Místo konání:        OC Nosreti, 3. patro, Křenová 52, Brno

Účast na semináři je bezplatná.
Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se zaregistrovat nejpozději do 27. 9. 2017 na telefonu 773 750 537 nebo na generacecare@email.cz.

 

 

Štítky: 

Bezúplatné poskytování služeb pro předškoláky v MŠ a NNO

  • Publikováno: 14. 9. 2017

NNO, které jsou zřizovateli předškolních zařízení nás kontaktují s dotazy, zda i pro ně platí, že poslední rok před základní školní docházkou  je pro jejich žáky předškoláky bezplatný. Vyžádali jsme si stanovisko příslušného oddělení MŠMT, a to nám obratem odpovědělo:

„Novela školského zákona s účinností od 1. 9. 2017 mění ustanovení § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  v tomto znění: ‚Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Tudíž na školy jiných zřizovatelů se toto omezení nevztahuje.‘“ Toto je oficální stanovisko MŠMT, Oddělení předškolního a základního uměleckého vzdělávání.

Štítky: 

Stránky