Zprávy 2017

Fond malých projektů Rakousko-Česká republika

  • Publikováno: 15. 6. 2017

Dne 14. 6. 2017 byl vyhlášen fond malých projektů Rakousko–Česká republika, který je nástrojem pro podporu projektů lokálního významu  s menším finančním objemem, k a vykazují přeshraniční dopad. FMP je součástí programu INTERREG V-A RakouskoČeská republika. Bližší informace naleznete zde. První výzva je vyhlášena od 14. 6. 2017 do 18. 9. 2017

Seminář pro žadatele proběhne v Brně dne 30.6.2017. Svou účast můžete potvrdit nejpozději do 21. 6. 2017 e-mailem na adresu: horakova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz

Vyhodnocení soutěže Milion pro neziskovku

  • Publikováno: 14. 6. 2017

Společnost Ackee, která působí v oblasti mobilního a webového vývoje, se rozhodla darovat neziskové organizaci Centrum pro dětský sluch Tamtam a jeímu projektu Znakujte s medvědem své služby v hodnotě 1 milionu korun.

 

Do videosoutěže se přihlásilo 55 neziskových organizací. Vyhlášení vítězného projektu proběhlo 8. 6. 2017 v kancelářích Ackee.

 

Nezisková organizace Tamtam poskytuje komplex vzájemně navazujících služeb pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky. Vítězi blahopřejeme.

 

Štítky: 

Neziskovky roku 2017

  • Publikováno: 13. 6. 2017

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlašuje pátý ročník ocenění pro české neziskovky, které umožňuje přihlášeným vyhodnotit řízení své činnosti a získat inspiraci ke zlepšení. Titul Neziskovka roku 2017 obdrží nejlépe vedené organizace ve třech kategoriích (malá, velká, střední neziskovka) a také v Ceně veřejnosti.

Harmonogram Neziskovky roku 2017

Nezisková organizace může být do ocenění někým nominována (do 19. 6. 2017) nebo se přihlásí sama (do 15. září 2017). Nominace tedy není k přihlášení nutná. Nominované neziskové organizace budou osloveny, o nominaci informovány a vyzvány k přihlášení do ocenění.

Po přihlášení a vyplnění sebehodnoticího formuláře bude následovat třífázové hodnocení přihlášených účastníků. Začne kontrolou poskytnutých podkladů k přihlášce (formální kontrola), pokračovat bude kontrolními návštěvami hodnotitelů u nejúspěšnějších organizací a v závěrečné fázi se finalisté budou prezentovat před odbornou komisí.

Od 20. října do 21. listopadu 2017 bude probíhat hlasování v Ceně veřejnosti mezi semifinalisty ocenění.

Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku proběhne 27. listopadu 2017.

 

 5. 6. 2017  Zahájení 5. ročníku ocenění
 5. 6. – 15. 9. 2017  Registrace, vyplnění a odeslání sebehodnoticího formuláře
 19. 9. – 22. 9. 2017  Formální hodnocení v NROS
 22. 9. 2017  Vyhlášení max. 5 semifinalistů v každé kategorii
 26. 9. – 10. 10. 2017  Hodnocení v organizacích
 20. 10. – 21. 11. 2017  Hlasování v Ceně veřejnosti
 22. 11. 2017  Prezentace finalistů před hodnoticí komisí
 27. 11. 2017  Slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku ocenění

Seminář „Energetické úspory“

  • Publikováno: 12. 6. 2017

Dne 20. 6. 2017 se koná v Knihovně J. Mahena v Brně na Kobližné seminář „Energetické úspory“.
Účastníci semináře se dozví, jaké  možnosti spolufinancování nabízí evropské a národní programy v oblasti energetických úspor - budou představeny programy IROP, OP PIK, OP ŽP, Úspory energie s rozumem, EFEKT, Nová zelená úsporám, Dešťovka, Panel 2013+.

Pozvánku i program naleznete zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/Eurocentra/SEMINAR-Energeticke-uspory

Prosíme, potvrďte svou účast nejpozději do 15. 6. 2017 na e-mail: miroslava.jedlickova@mmr.cz

 

Štítky: 

Stránky