Zprávy 2017

Pár tipů pro pořadatele plesů

  • Publikováno: 31. 1. 2017

Plesová sezóna je sice v plném proudu, ale můžete si na poslední chvíli oživit pár věcí, na které byste neměli zapomenout.

 

1 Ohlášení akce, která bude trvat po 22 hodině

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Kdo poruší noční klid, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu do 10000 Kč,

Závěr: ples ohlašte, nejste-li si čímkoliv jisti, informujte se na příslušném obecním úřadu.

 

2.Poplatek ze vstupného

 

Dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích , §6Platí se z kulturních, sportovních, prodejních a reklamních akcí. Vypočítává se z celkové částky vstupného sníženého o DPH a může činit až 20% z úhrnné částky. Platí ji pořadatel, se kterým se může obec dohodnout na paušální částce. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

věr: nejste-li si jistí, zda váš ples spadá pod osvobozené akce, domluvte se raději přímo s příslušným obecním úřadem.

Štítky: 

Seminář Daňové přiznání za rok 2016

  • Publikováno: 25. 1. 2017

Dovolujeme si vás pozvat na interaktivní seminář věnovaný daňovému přiznání NNO za rok 2016, kde se krok za krokem dozvíte, jak správně vyplnit formulář v EPPO. Přineste si s sebou podkladové materiály vaší organizace - účetní výstupy a můžete je přímo zpracovávat do daného formuláře. Seminář se koná 15.2.2017 od 16 hodin v klubovně YMCA Brno.Bližší info v pozvánce.

Štítky: 

Cestovní náhrady 2017

  • Publikováno: 16. 1. 2017

Vyhláškou 440/2016Sb se upravují sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad v roce 2017 takto:

1. základní sazba náhrad u osobních silničních motorových vozidel je 3,90 Kč, u jednostopých vozidel 1,10-Kč

2. výše průměrné ceny za  jeden litr pohonné hmoty na 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,28,60 Kč u motorové nafty

Štítky: 

Zástupci NNO v komisích Rady JMK

  • Publikováno: 12. 1. 2017

S radostí vám oznamujeme, že se i v dalším volebním období zadařilo,že zástupci NNO mají své místo jako stálí hosté v komisích Rady JMK. Tito zástupci byli zvoleni na X. Regionální konferenci NNO, která proběhla v roce 2016. Seznam komisí a jejich členů naleznete zde. Kontaktní adresa pro zasílání vašich podnětů zůstává stejná, a to komise@annojmk.cz.

Štítky: 

Charitativní ples ANNO JMK

  • Publikováno: 11. 1. 2017

Srdečně Vás zveme na charitativní ples, který pořádá ANNO JMK spolu se spolkem Psí šance, z. s. v sobotu 11. února 2017 od 19,00 v hotelu Bobycentrum v Brně.

Vezměte své přátele a přijďte se s námi veselit, těšíme se na Vás.

Vstupenky jsou v prodeji v recepci hotelu Bobycentrum a v kanceláři ANNO JMK v Brně na Kounicově 3.
Více informací na info@annojmk.cz.

Štítky: 

Stránky