Zprávy 2017

Pozvánka na akce Regionální úzkorozchodné železnice, o.p.s. a Muzea průmyslových železnic

  • Publikováno: 6. 6. 2017

Regionální úzkorozchodná železnice o. p. s. a Muzeum průmyslových železnic srdečně zvou své spolupracovníky, partnery a přátele na probuzení šípkové Růženky po 104 letech. Jedná se o první zkušební jízdy opravené unikátní parní lokomotivy Henschel.

V sobotu 10. 6. 2017 budou jízdy parních vlaků provázeny ukázkami modelů různých měřítek na kolejištích průmyslových, zemědělských i tramvajových drah.

Akce se koná v pátek 9. června 2017 ve Zbýšově v areálu muzea – bývalém dolu Jindřich II.

Program a podrobné informace naleznete v pozvánce.

 

Štítky: 

Nadační fond Tesco

  • Publikováno: 24. 5. 2017

Od 15. května 2017 se mohou nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace opět ucházet o grant ve výši rovných 30 000 Kč v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ Nadačního fondu Tesco.  Celkově bude rozděleno 2 700 000 Kč mezi 90 organizací po celé ČR.
Grant může mít různá zaměření například na vzdělávání, zdraví a zdravý životní styl různých cílových skupin, komunitní rozvoj, životní prostředí, atd.

Nadace rozvoje občanské společnosti je partnerem tohoto projektu, který pomůže neziskovým organizacím nejen finančně, ale také rozšíří povědomí o jejich práci.

Na stránce https://pomahame.itesco.cz/ naleznete veškeré informace o programu, podmínky výzvy a přihlašovací formulář.

 

Štítky: 

Aktualizace metodiky EET pro neziskové organizace-zvýšení limitu

  • Publikováno: 17. 5. 2017

V návaznosti na několikaměsíční dialog, který s neziskovými organizacemi vedl resort financí, Finanční správa aktualizovala metodiku elektronické evidence tržeb pro tyto subjekty. Aby metodika lépe korespondovala s reálnou situací většiny těchto subjektů a eliminovala negativní dopady na jejich veřejně prospěšnou činnost, zvýšila limit pro uplatnění výjimky z povinnosti evidovat tržby pro vedlejší podnikatelskou činnost, a to na 300 000,-Kč.

Znění metodiky naleznete níže, změny týkající se NNO jsou uvedeny na straně 16-19.

Ministerstvo financí zveřejnilo záznam z tiskové konference k aktualizaci metodiky EET pro neziskové organizace ze dne 16.5.2017. Záznam naleznete zde.

Štítky: 

Nabídka práce pro pracovníky se ZTP

  • Publikováno: 15. 5. 2017

Firma GEEN Holding a. s. nabízí pracovní místo osobám se zdravotním postižením na "Dohledovém centru".
Pracovní doba činí 75 hodin měsíčně, tj. 10 směn po 7,5 hod+0,5 hod pracovní přestávka.
Jedná se o nepřetržitý provoz, ve kterém jsou směny nerovnoměrně rozvrženy podle Plánu směn.

Další informace naleznete v příloze.

Kontakt pro zájemce:
GEEN Holding a. s.
Mgr. Andrea Křivánková
Tel.: 732 113 137

Štítky: 

Stránky