Zprávy 2018

Seminář Daňové přiznání za rok 2017 pro nestátní neziskové organizace

  • Publikováno: 25. 1. 2018

Srdečně Vás zveme na další seminář o Daňovém přiznání za rok 2017 pro nestátní neziskové organizace, který se bude konat v Brně.
Během semináře si budete moci elektronicky vyplnit konkrétní daňové přiznání. Vezměte si tedy s sebou vlastní notebooky a veškeré podkladové materiály.

Termín: 20. 2. 2018 od 15:30 do 18:00 hod
Místo: klubovna YMCA Brno, Kounicova 3, suterén

Přihlašujte se na: info@annojmk.cz nebo na tel.: 541 215 533.

 

Štítky: 

Seminář Začleňování osob zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných na trh práce

  • Publikováno: 24. 1. 2018

Dovolujeme si vás upozornit na seminář věnovaný začleňování osob zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných na trh práce. Seminář pořádá Komora sociálních podniků dne 29.1.2018 od 9:30 na Jarní 50 v Brně. Bližší info v příloze.

Štítky: 

Seminář Daňové přiznání za rok 2017 pro nestátní neziskové organizace

  • Publikováno: 23. 1. 2018

Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s. a ANNO JMK Vás srdečně zvou na seminář Daňové přiznání za rok 2017 pro nestátní neziskové organizace.

Termín konání: 13. 2. 2018

Místo konání: jednací místnost v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu, z. s.,
                      Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov

Na semináři si můžete elektronicky vyplnit konkrétní daňové přiznání za rok 2017.

Štítky: 

Stránky