Tradiční Štěpánský běh v Syrovicích

26. 12. 2013

Sokolská župa Jana Máchala Vás srdečně zve 26. 12. 2013 na tradiční Štěpánský běh do Syrovic.