Výzva OPZ č.71 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Upozorňujeme na vyhlášenou výzvu OPZ Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce. Výzva podporuje aktivity jako podporu kvality a standardizace včetně vytváření kontrolních mechanismů, zavádění komplexních programů, zavádění nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce v oblasti sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí, aktivity podporující nová řešení v sociálních službách a sociální práci, propagaci sociální práce, podporu neformálních pečovatelů a další.

Podrobnosti k výzvě naleznete zde

Platnost do: 31. 7. 2017 12:00