Zásady efektivní komunikace v externím PR a procesu fundraisingu v komunikaci s klíčovými stakeholdery (aneb Lobbying - dobrý sluha, ale zlý pán)

16. 10. 2014

Seminář s lektorem PhDr. Bednářem, 16.10., 14-18 hodin, budova JMK Žerotínovo nám. ½, Brno, zasedací místnost č. 7A