1. výzva do programu FNNO

Upozorňujeme na vyhlášení 1. výzvy k předkládání žádostí do programu Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) financovaného z EHP fondů 2009–2014.
Uzávěrka pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu a žádostí o poskytnutí Doplňkového grantu je 24. 3. 2014 v 16.00 hod.
Bližší info k výzvě
Semináře pro žadatele k 1. výzvě Fondu NNo

Tagy: