8. národní všeoborová konference NNO VIZE A LEGISLATIVA 2012

Zástupci občanské společnosti se po dvou letech sešli na dvoudenním celonárodním setkání v Praze.
Pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové a místopředsedy Senátu Petra Pitharta se 8. Národní všeoborová konference nestátních neziskových organizací konala v prostorách obou komor Parlamentu České republiky.
Bylo na ní zastoupeno 110 nevládních sdružení, nadačních subjektů, obecně prospěšných společností a církevních zařízení, mezi nimi zejména krajské asociace, oborové a národní sítě nestátních neziskových organizací (NNO).
Usnesení konference, závěry pracovních skupin a další informace