Aktuality z legislativy

Občanská sdružení nemusí měnit název!

  • Publikováno: 16. 1. 2017

Nový občanský zákoník (zák. č. 89/2014 Sb.) se dočkal první novelizace. Dne 30. 12. 2016 byl ve Sbírce zákonů České republiky vyhlášen zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. Tato novela bude nabývat účinosti postupně 28. 2. 2017 a 1. 1. 2018, ale některé její části jsou účinné již od jejího vyhlášení.

Jedna z již účinných částí dopadá na občanská sdružení založená do 31. 12. 2013, která se s účinností od 1. 1. 2014 automaticky považují za spolky.

Povinnost zveřejňovat výroční zprávu a účetní závěrku ve sbírce listin spolkového rejstříku

  • Publikováno: 26. 2. 2016

OTÁZKA:

Musí spolek vytvářet výroční zprávu? A musí ji někde zveřejňovat? Musí spolek zveřejňovat účetní závěrku? Jak tyto dokumenty zveřejnit?

ODPOVĚĎ:

Do 31. 12. 2015 spolky neměly zákonnou povinnost vytvářet výroční zprávu ani ji někde zveřejňovat. Stejně tak nemusely zveřejňovat ani účetní závěrku. Dne 1. 1. 2016 však nabyla účinnosti novela zákona o účetnictví (zák. č. 563/1991 Sb.), který v této oblasti přináší určité změny.

Co čeká NNO v roce 2015?

  • Publikováno: 19. 12. 2014

První rok účinnosti zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se pomalu blíží ke konci. Neziskové organizace, odborníci i laická veřejnost se pomalu, ale jistě seznamují s novinkami, které nám všem nový občanský zákoník a s ním související doprovodná legislativa přinesly.

Co v této souvislosti čeká NNO v roce 2015?

Stránky