Aktuálně v projektu Společně v dalším vzdělávání

Projekt „Společně v dalším vzdělávání“ Reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0079 Popis projektu: Tento projekt řeší problematiku dalšího vzdělávání – vzdělávání dospělých (DV/VD) v JMK. Důraz je kladen na partnerství vzdělávacích institucí a organizací, které ovlivňují další vzdělávání. Partnerství tvoří Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně, Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, Asociace institucí vzdělávání dospělých reprezentovaná žadatelem – firmou BEVE, spol. s r.o. a vzdělávací organizací Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. Vzdělávací program „Lektor vzdělávání dospělých“ Tento vzdělávací program je určen pro lektory a pracovníky vzdělávacích institucí DV/ VD a je rozdělen do 10 modulů:

  1. Legislativní konsekvence VD
  2. Psychologické základy VD
  3. Komunikační dovednosti lektora VD
  4. Manažerské dovednosti lektora
  5. Metodika vzdělávání dospělých I.
  6. Metodika vzdělávání dospělých II.
  7. Metodika vzdělávání dospělých III.
  8. Hodnocení a evaluace ve VD
  9. Moderní metody efekt. vzdělávání
  10. Následné aktivity při vzděl. procesu

Absolvent získá znalosti např. z oblasti legislativy, pedagogické psychologie nebo profesní etiky a rozšíří si komunikační a manažerské dovednosti lektora vzdělávání dospělých. Termíny realizace: skupina: každý pátek od 4. 4.–20. 6. 2014 v čase 8.00–16.00 hod. skupina: každou sobotu od 1. 3.–18. 5. 2014 v čase od 8.00–16.00 hod. ! ! VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE ZCELA ZDARMA ! ! Účastníci dostanou příspěvek na cestovné a součástí výuky bude také oběd zdarma. Vzdělavatel: Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. Malinovského nám. 4, 660 87 Brno Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Kopecká kopecka@ajakbrno.cz +420 542 139 440

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0079

Realizace od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2015

Projekt pod zkráceným názvem Partnerství  tvoří:

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně, Asociace nestátních neziskových organizací JMK, Asociace institucí vzdělávání dospělých reprezentovaných žadatelem - firmou BEVE, spol. s r. o. a vzdělávací společností Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o. s. (dále RPVC AJAK ).

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvořit a ověřit systém nabídky dalšího vzdělávání, stanovit kritéria pro hodnocení kvality vzdělávacích zařízení, vytvořit vzdělávací moduly Lektor vzdělávání dospělých a Pedagogické minimum lektora dalšího vzdělávání a připravit pravidla pro organizování a obsah Týdnů vzdělávání dospělých v JMK.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou lektoři a pracovníci vzdělávacích institucí DV/VD. Jedná se o takové vzdělávací společnosti a instituce, které poskytují další vzdělávání osobám, které již ukončily školní přípravu na povolání a vstoupily na trh práce.

Více informací a výstupy projektu naleznete na webových stránkách projektu