ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Antonín Holubář, PhDr.
Datum publikace: 21.10.2020

Antonín Holubář, PhDr.

Národní asociace pro rozvoj podnikání, Asociace institucí vzdělávání dospělých, Okresní
hospodářská komora Vyškov a Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Nadační fond –
Využij svůj talent

Ve všech vyjmenovaných organizacích byl pan Antonín Holubář dynamickou osobou –
zárukou úspěchu svěřených aktivit a akcí. Týdny vzdělávání dospělých v Jihomoravském
kraji pod jeho vedením byly nejúspěšnější v ČR. I když je přes 10 let v důchodu, stále
aktivně pracuje v Okresní hospodářské komoře Vyškov, kde má na starost přípravu
soutěže žen podnikatelek a dětského dne pro 500 osob. Již od předsednictví v NARP se
věnuje začínajícím podnikatelům a v této činnosti pokračuje i na hospodářské komoře.

Náplní jeho činnosti bylo poradenství a vzdělávání potencionálních a začínajících
podnikatelů, dále organizování dalšího vzdělávání a Týdny vzdělávání dospělých v JMK.
Věnoval se aktivně i podpoře začínajících podnikatelů, propagaci a pomoci talentům a
spolupráci s institucemi a neziskovými organizacemi v Jihomoravském kraji.

V neziskovém sektoru JMK pracuje od roku 1998 dosud, předsedou asociace NARP byl
12 let, koordinátorem krajského zastoupení AIVD 6 let, předsedou dozorčí rady 23 let, a
místopředsedou správní rady 5 let.

Ve volném čase se věnuje chovatelství, zahradě a svým pravnučkám.

Nominoval:
Ing. Miloslav Hlaváček
Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, z.s.