Bylo schváleno zrušení statusu veřejné prospěšnosti

  • Publikováno: 24. 8. 2017

Dne 23. 8. 2017 byl prezidentovi ČR doručen k podepsání zákon, který novelizuje nový občanský zákoník. Tato novela má zrušit ta ustanovení NOZ a dalších předpisů, která počítají s existencí statusu veřejné prospěšnosti.

 

Tento novelizující zákon, který vláda předložila Poslanecké sněmovně ČR již v lednu 2016, měl ve svém původním znění upravovat podmínky získání statusu veřejné prospěšnosti. Nakonec však byly zohledněny podané návrhy a připomínky (mj. i neziskového sektoru) a návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou i Senátem schválen v úplně novém znění, které status veřejné prospěšnosti zcela ruší. Návrh zákona teď čeká na podpis prezidenta. Celý sněmovní tisk č. 1005, a to včetně všech souvisejících dokumentů, naleznete zde.