ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Osobnost ANNO JMK / Osobnost

Blanka Altmanová

Blanka Altmanová

Sokol Silůvky. z.s. Působí v Silůvkách S sport O Občanství K Komunita O Osobnost L Laskavost Do členství T. J. Sokola Silůvky nastoupila jako šestiletá holčina v roce 1973. Jako žákyně  mladší, starší a dorostenka nacvičila několik Spartakiád a v roce 1985 cvičila i v Praze na Strahově, což byl a je pro ni velký […]

Barbora Antonová, Mgr.

Ženský vzdělávací ústav Brno, z.ú., známý jako Vesna Působí v Brně a celém Jihomoravském kraji. podpora rodin v nouzi – materiální, poradenská, emoční podpora žen a rozvíjení jejich potenciálu propojování lidí z různého sociálního prostředí, různého původu a jazyků, různého věku Bára je neuvěřitelně energická žena, která umí skály přesouvat – za pomoci dalších úžasných […]

Milan Čamlík, Mgr.

Milan Čamlík

Krok Kyjov, z.ú. Organizace působí v Kyjově. Zabývá se léčbou drogově závislých 1. Založení Terapeutické komunity pro drogově závislé se zaměřením na rodinnou terapii – Pan Milan Čamlík má více než 30 let praxi v oblasti závislostí. V roce 1998 založil spolu se svojí ženou Terapeutickou komunitu Krok pro drogově závislé. Od té doby zde […]

Jan Nedělník, RNDr., Ph.D.

Sdružení na podporu talentované mládeže Brno (SNPTM) Organizace působí v Brně. Pracuje s talentovanou mládeží, především středoškolskou. Organizuje workshopy pro podporu rozvoje odobnosti mladých lidí. Ředitel Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o. Troubsko – aplikovaný výzkum v sektoru zemědělství a životního prostředí, donátor neziskových organizací – Zdravotní klauni, Bazalka spod. Předseda České akademie zemědělských věd […]

Viktoria Nikolaeva, Mgr. 

Vikroria Nikolaeva

Centrum Brusinka, z.s. Organizace působí v Brně. Vzdělávací a volnočasové Multikulturní centrum v Brně, otevřené pro české i zahraniční rodiny. Centrum nabízí kurzy, workshopy, poradenství a přednášky, pořádá kulturní akce, koncerty a výstavy, organizuje různé výlety či tábory pro děti. Pracovní pozice, na níž navrhovaný působil (a) či působí: vedoucí Počet let práce v neziskovém […]

Pavel Růžička, Mgr.

Pavel Růžička

Folklorní sdružení Kyjov, z.s. Dětské kočovné divadlo Lidičky, DNS Kyjováne hudební, taneční a dramatická výchova dětí produkce, dramaturgie a režie divadelních představení a programů s folklorní tématikou kočovné divadlo  Pavel Růžička je amatérský umělec, přesto v současné době jeden z největších aktérů kulturního života na Kyjovsku. Několik let byl uměleckým vedoucím kyjovského folklorního souboru Kyjovánek […]

Zlatuše Smutná a Pavel Smutný

Zlatuše a Pavel Smutní

YMCA Brno, Klub Rakvice Hlavním zaměřením klubu je pořádání letních táborů pro děti ve věku 7–16 let, účastníky jsou děti z Rakvic a různých míst České republiky. Spolupráce manželů započala již na přelomu let 1993/1994, kdy v Rakvicích působily Pěvecké sbory „Zpěvanky a Skřivánek“ při ZUŠ Rakvice. Pěvecké sbory se zúčastnily zájezdů do zahraničí – […]

Jan Šimíček

Pianista, skladatel, aranžér a jazzman. Působil jako lektor klavírní hry na UJEP, pracoval v královehradeckém rozhlase i v Českém rozhlase Brno jako hudební dramaturg, režisér a redaktor. Jeho symfonická, komorní, sborová a instruktivní tvorba obsahuje na 100 titulů. V oblasti populární, jazzové a dechové hudby napsal na 80 skladeb. Je spoluzakladatelem jarního hudebního festivalu v […]

Božena Bešterová

Božena Bešterová

V organizaci Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. je paní Bešterová zaměstnána od roku 2000 jako zdravotní sestra v terénní ošetřovatelské péči. Již před nástupem Betanie pracovala 30 let jednak jako zdravotní sestra u lůžka, ale také jako staniční, později vrchní sestra. Po nástupu se na Betanii v pozici koordinátorky zdravotní péče podílela na přímé péči o klienty, ale také na organizaci […]

Mgr. Zdeňka Dubová

Zdeňka Dubová

Mgr. Zdeňka Dubová pracuje v posledních letech soustavně na řešení dvou zásadních společenských problémů: rozšiřující se propasti neporozumění mezi generacemi a zvyšující se pasivitou občanů, jejich nedůvěrou v politiku a neochotou aktivně se zapojit do řízení věcí veřejných. V obou oblastech zorganizovala v rámci občanského spolku Mezigenerace o. s., který založila, řadu akcí a projektů, které měly a mají reálné výsledky. […]