Charitativní sbírka NATO

V Bruselu se každoročně již od roku 1968 koná NATO Charity Bazaar, jehož se již několikátým rokem účastní také Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii. Akce probíhá pod záštitou Generálního tajemníka NATO, účastní přes 30 zemí, které působí na velitelství NATO. Akce se účastní okolo 3 000 hostů z celého světa. Výtěžek z akce je věnován vybraným organizacím, v loňském roce se jednalo o 191 tisíc EUR.
Příspěvek na svůj projekt mohou požádat i další neziskové a nevládní organizace, které mají registraci platnou alespoň jeden rok.
Projekty se mohou týkat zdraví, životního prostředí, vzdělávání a jsou určeny na pomoc ženám, dětem, seniorům a handicapovaným lidem.
Více informací

Uzávěrka pro doručení přihlášek je čtvrtek 1. května 2014 v poledne (12:00). Tento deadline se vztahuje i na jakékoliv podpůrné aplikace (fotky apod).

Žádost o financování v roce 2014 spolu s pokyny

Pokud budete mít nějaké otázky, kontaktní osobou je koordinátorka charity paní Julija
Vejic, e-mail: charity@natocharitybazaar.org.

Snahou je financovat projekty, které budou mít širší a dlouhodobý dopad s přínosem pro co největší množství lidí. Financovat není možné každodenní platy zaměstnanců, každodenní provozní náklady organizace, přepravní náklady, výdaje na reklamu a podobně. Maximální hodnota daru je 10.000 EUR.
Podpořeny mohou být projekty neziskových a nevládních organizací registrovaných po dobu minimálně jednoho roku, malé organizace s maximálními příjmy ve výši 250.000 € za rok a maximální výší kapitálu 1.000.000 €.

Tagy: