Církevní právnické osoby

Církevní právnické osoby

  • Publikováno: 26. 5. 2014

Církev a náboženská společnost vzniká dobrovolným sdružováním fyzických osob a svébytně rozhoduje o věcech spojených s vyznáváním víry, o organizaci náboženského společenství a o vytváření k tomu určených institucí. Jedná se vlastně o speciální zákon k zákonu 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Dřívější podmínka 10 tis. zletilých osob hlásících se k církvi byla opuštěna jako příliš omezující a zaregistrovat lze nyní církev, u níž se doloží 300 podpisů osob hlásících se k církvi.