ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků

ČSOB vyhlašuje již druhý ročník grantového programu Stabilizace sociálních podniků, který je určen na podporu sociálního podnikání. Partnerem při realizaci je organizace P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. poradenství. Novinkou tohoto ročníku jsou dva celodenní workshopy určené pro zástupce vítězných sociálních podniků. Podpořeno bude 3-5 sociálních podniků, mezi něž bude rozděleno až 400 000 Kč. Výběr se uskuteční ve dvou kolech.

Bližší info viz http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/odpovedne-podn...

Uzávěrka 26.9.2014