Daňové poradenství

Úvod k článkům o daňové problematice

A) Co znamená termín neziskový sektor?

Je však třeba si stále uvědomovat, že používaný termín „nezisková“ může být někdy matoucí. Má ukazovat na fakt, že případný zisk organizace není předmětem rozdělování ve prospěch jejích členů nebo podílníků, ale že se zisk rozděluje ve prospěch veřejných programů případně osob mimo organizaci.

Povinností „neziskovky“ je poskytovat obecně prospěšné služby všem zájemcům za stejných podmínek. Tyto podmínky by měly být stanoveny předem a měly by být každému zájemci dostupné. Stanovy, statut apod.

Stránky