Daňové poradenství

Daňový kalendář

Aneb co kdy podat a zaplatit

Platí pro rok 2017 a s mírnými odchylkami i pro další roky

(Odchylky od termínů jsou dány nepracovními dny, na které připadají termíny).

Upozornění na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů.

A) Odkaz:

Finanční správa, daňový kalendář [vid. 1. 8. 2017]

Předmět daně v neziskovém sektoru se zaměřením na spolky, ústavy a o.p.s.

A) Druhy daní

a) Přímé daně

plátce + poplatník = 1 osoba (Tedy něco vyděláme a z toho zaplatíme daň nebo platíme daň ze svého majetku, například nemovitosti, silniční daň…).

a) daně z příjmů: objektem daně je příjem

daň z příjmu právnických osob (PO) – podniky, instituce, které mají nějaký zisk

daň z příjmu fyzických osob (FO)

b) majetkové daně: objektem zdanění je hmotná věc – majetek

daň z nemovitostí – budovy pevně spojené se zemí

daň z dědictví, darování, z převodu nemovitostí

Rozdělení daní

Odkazy na jednotlivé daně naleznete v článcích o konkrétních daních. Dále viz níže: Daňové a účetní zákony (přehled):

A) Přímé daně

1. Majetkové daně:

a) Silniční daň zákon č. 16/1993 Sb.

b) Daň z nabytí nemovitých věcí zákon č.254/2016 Sb.

c) Daň z nemovitých věcí zákon č. 338/1992 Sb.

Stránky