Daňové zákony

Změny daňových zákonů pro nestátní neziskové organizace pro rok 2014

  • Publikováno: 27. 5. 2014

Změny daňových zákonů byly přijaty Senátem formou zákonných opatření. Jejich účelem je přizpůsobení daňových povinností nové úpravě soukromého práva podle nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014. Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovité věci ze dne 9. Října 2013 a Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva ze dne 10.