Daňový kalendář

Aneb co kdy podat a zaplatit

Platí pro rok 2017 a s mírnými odchylkami i pro další roky

(Odchylky od termínů jsou dány nepracovními dny, na které připadají termíny).

Upozornění na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů.

A) Odkaz:

Finanční správa, daňový kalendář [vid. 1. 8. 2017]

http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/obecne-informace/danovy-kalendar/app/RGVmYXVsdFBvcnRhbEFwcGxpY2F0aW9ufEFwbERhbmVMaXN0LmFzcHg%2fbGFuZz1jcw%3d%3d?year=2017&month=12

 

Odkaz na finanční správu pro elektronické vyplnění formulářů

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

 

Zde uvádíme termíny pro jednotlivé daně. Obecně, viz bod C).

POZOR: Datum splatnosti je datum připsání částky na účet příslušného úřadu.

B) daňový kalendář pro zde vybrané daně

 Daň z příjmů PO

(mimo mezd – viz níže )

1) leden

2) únor

3) březen

4) duben

3. 4. podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

5) květen

6) červen

7) červenec

3. 7. podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

8) srpen

9) září

10) říjen

11) listopad

12) prosinec

Daň silniční

1) leden

31. 1. daňové přiznání a daň za uplynulý rok

2) únor

3) březen

4) duben

18. 4. záloha na daň za 1. čtvrtletí

5) květen

6) červen

7) červenec

17. 7. záloha na daň za 2. čtvrtletí

8) srpen

9) září

10) říjen

16. 10. záloha na daň za 3. čtvrtletí

11) listopad

12) prosinec

15. 12. záloha na daň za říjen a listopad, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

Daň z nabytí nemovitostí

Zde se podává daňové přiznání a platí daň v závislosti na pořízení nemovitosti. Viz článek o dani z nabytí nemovitostí.

Daň z nemovitostí

1) leden

31. 1. daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání za uplynulý rok

2) únor

3) březen

4) duben

5) květen

31. 5. splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

31. 5. splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

6) červen

7) červenec

8) srpen

31. 8. splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

9) září

10) říjen

11) listopad

30. 11. splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

12) prosinec

Daň z přidané hodnoty (DPH)

1) leden

25. 1. daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec

25. 1. souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec

25. 1. kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec

2) únor

27. 2. daňové přiznání a splatnost daně za leden

27. 2. souhrnné hlášení za leden

27. 2. Kontrolní hlášení za leden

3) březen

27. 3. daňové přiznání a splatnost daně za únor

27. 3. souhrnné hlášení za únor

27. 2. kontrolní hlášení za únor

4) duben

25. 4. daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen

25. 4. souhrnné hlášení za březen

25. 4. kontrolní hlášení za březen

5) květen

25. 5. daňové přiznání a splatnost daně za duben

25. 5. souhrnné hlášení za duben

25. 5. kontrolní hlášení za duben

6) červen

21. 6. daňové přiznání a splatnost daně za květen

21. 6. souhrnné hlášení za květen

21. 6. kontrolní hlášení za květen

7) červenec

25. 7. daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen

25. 7. souhrnné hlášení za červen

25. 7. kontrolní hlášení za červen

8) srpen

25. 8. daňové přiznání a splatnost daně za červenec

25. 8. souhrnné hlášení za červenec

25. 8. kontrolní hlášení za červenec

9) září

25. 9. daňové přiznání a splatnost daně za srpen

25. 9. souhrnné hlášení za srpen

25. 9. kontrolní hlášení za srpen

10) říjen

25. 10. daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září

25. 10. souhrnné hlášení za září

25. 10. kontrolní hlášení za září

31. 10. poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

11) listopad

27. 11. daňové přiznání a splatnost daně za říjen

27. 11. souhrnné hlášení za říjen

27. 11. kontrolní hlášení za říjen

12) prosinec

27. 12. daňové přiznání a splatnost daně za listopad

27. 12. souhrnné hlášení za listopad

27. 12. kontrolní hlášení za listopad

Mzdy (pro právnické osoby)

1) leden

2. 1. odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad

20. 1. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

31. 1. odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec

2) únor

15. 2. podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2017 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2016

15. 2. podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

20. 2. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

28. 2. odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden

3) březen

1. 3. podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za uplynulé zdaňovací období

20. 3. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

20. 3. elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období za minulý rok

31. 3. odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor

4) duben

3. 4. podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za uplynulé zdaňovací období

20. 4. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

5) květen

2. 5. odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen

22. 5. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

31. 5. odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben

6) červen

20. 6. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

30. 6. odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen

 

7) červenec

20. 7. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

31. 7. odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen

8) srpen

21. 8. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

31. 8. odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec

9) září

20. 9. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

10) říjen

2. 10. odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen

20. 10. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

31. 10. odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září

11) listopad

20. 11. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

30. 11. odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017

12) prosinec

20. 12. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

C) Obecné termíny

Daň z příjmů právnických osob (mimo mezd, které uvádíme samostatně)

31. 3. podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

30. 6. podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

 

Daň silniční

31. 1. daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání za uplynulý rok

Zálohy viz daňový kalendář

15. 12. záloha na daň za říjen a listopad, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

 

Daň z nemovitostí

31. 1. daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání za uplynulý rok

31. 5. splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

31. 5. splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

31. 8. splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

30. 11. splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

 

Daň z přidané hodnoty (DPH)

25. každý měsíc daňové přiznání a daň za předchozí měsíc

25. každý měsíc hlášení za předchozí měsíc

25. každý měsíc hlášení za předchozí měsíc

25. 01. splatnost daně za 4. čtvrtletí (pro ty kdo platí DPH čtvrtletně a ne měsíčně)

25. 04. splatnost daně za 1. čtvrtletí (pro ty kdo platí DPH čtvrtletně a ne měsíčně)

25. 07. splatnost daně za 2. čtvrtletí (pro ty kdo platí DPH čtvrtletně a ne měsíčně)

25. 10. splatnost daně za 2. čtvrtletí (pro ty kdo platí DPH čtvrtletně a ne měsíčně)

 

Mzdy (pro právnické osoby)

20. v měsíci měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za předchozí měsíc

31. v měsíci odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za předchozí měsíc

15. 2. podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2017 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2016

15. 2. podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

1. 3. podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za uplynulé zdaňovací období

20. 3. elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období za minulý rok

1. 4. podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za uplynulé zdaňovací období

  

Nezapomeňte ještě na odvody pojistného, mimo daní. Pokud máte zaměstnance.

D) sociální pojištění

Vždy 20. kalendářní den v měsíci. Tento den musí být platba již připsána na účtu České správy sociálního zabezpečení.

POZOR, tento termín se neposouvá, pokud připadne na nepracovní den, jak je tomu u daní.

Připadne li datum 20., například na neděli, musí být zaplacené pojistné připsáno na účtu pojišťovny již v pátek.

E) Zdravotní pojištění

Platí stejné platební podmínky, pro právnické osoby, jako u sociálního pojištění.

POZOR. Samostatně výdělečné osoby (podnikatelé)mají termín platby již 8. den v měsíci.

H) Zákonné pojištění zaměstnavatele

O tomto pojištění si více povíme v článku mzdy.

Toto pojištění je ze zákona povinné podle vyhlášky ministerstva financí 125/1993 Sb. v akt. znění.

V případě, že zaměstnavatel má zaměstnance pouze na DPP (nepřekročí u žádné DPP VZ 10 000 Kč), hradí minimální čtvrtletní pojistné ve výši 100 Kč (neomezený počet DPP). Viz dole termíny plateb.

Má-li zaměstnavatel zaměstnance na HPP, DPČ, DPP, kde odměna přesahuje 10 000 měsíčně, platí zálohy čtvrtletně a to vždy předem, vypočítané podle zákona za předchozí čtvrtletí.

Termíny plateb jsou:

31. ledna, 30. dubna, 31. července, 31. října