Dejme to dohromady…

Fond malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko

Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013

Realizace 3/2011–12/2011

Partner : NÖ Dorf- und Stadterneuerung –Verband für Landes-, Regional- und Gemeindeentwicklung

Cílem je posílení pozice a zlepšení kvality služeb poskytovaných NNO a dobrovolnickými organizacemi v obou zemích výměnou zkušeností a uplatněním příkladů dobré praxe. Obě země čelí podobným sociál. jevům a stejnému demografickému vývoji, díky čemuž poptávka po službách třetího sektoru v oblastech jako jsou sociální služby nebo neformální vzdělávání poroste. Roste i role třetího sektoru jako zaměstnavatele. Pro NNO na české straně jsou zajímavé i zkušenosti se statusem veřejné prospěšnosti, jehož zákonná úprava se na české straně projednává.

Aktivitami projektu je realizace čtyř diskusních seminářů s příklady dobré praxe.

První seminář bude věnován postavení dobrovolnictví a veřejné prospěšnosti v obou zemích, druhý seminář je zaměřen na práci s občany ohroženými sociální exkluzí. Náplní třetího semináře bude přenos zkušeností se zaměstnáváním osob ohrožených sociální exkluzí ve třetím.sektoru a na závěr se budeme ve čtvrtém semináři věnovat aspektům sociálního podnikání v neziskovém sektoru.

Výstupem bude publikace s výstupy ze seminářů a se statěmi, které se týkají teoretických základů problematiky.