Dotace JMK 2015

Upozorňujeme na vyhlášeních dotačních programů JMK  v oblasti kultury a památkové péče na rok 2015. Bližší informace naleznete na webu JMK viz http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/3903-506-Podpora+rozvoje+v+oblas...

Uzávěrka : 28.2.2015

Dále na vyhlášení dotačního programu Muzejní noci a noci kostelů 2015 v JMK. Bližší info na : http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/3904-506-Muzejni+noci+a+noci+kos...

Uzávěrka : 28.2.2015

Tagy: