Dotace Ministerstva kultury pro rok 2015

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrová dotační řízení pro rok 2015 v těchto oblastech:

 

 

Regionální a národnostní kultura

 

Podrobné informace k jednotlivým programům v oblasti podpory regionální kultury a formuláře naleznete na :

 

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostni-kultura/granty-a-dotace/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2015-231538/

 

 

 Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30.9.2014 - 1. kolo

 Podpora tradiční lidové kultury

 Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 18.9.2014

 

 

  Podpora rozvoje zájmových kulturních - mimouměleckých aktivit

 Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 22.9.2014

  Podpora regionálních kulturních tradic

 Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30.9.2014 - 1. kolo

  Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit

  Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 26.9.2014

 

 

  Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů

  Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 19.9.2014

 

  Další oblasti podpory:

 

 

Konkurz na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit spolků

 

Bližší info viz http://www.mkcr.cz/cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/granty-a-dotace/konkurz-na-podporu-rozvoje-nabozenskych-a-nabozensko-kulturnich-aktivit-obcanskych-sdruzeni-5417/

 

Uzávěrka příjmu žádostí : 15.10.2014

Konkurz na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských společností

 

Bližší info viz http://www.mkcr.cz/cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/granty-a-dotace/konkurz-na-podporu-vyznamnych-kulturnich-aktivit-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-5407/

 

  Uzávěrka příjmu žádostí : 15.10.2014

 

 

  Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin v ČR

 

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 20.10.2014

  Podpora integrace příslušníků romské menšiny

 

  Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 24.10.2014

 

 

 Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury

 Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30.4.2015

 

 

 Podrobné informace, formuláře a pokyny k žádostem naleznete na http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagy: