Dotace Ministerstva pro místní rozvoj pro 2015

 MMR vyhlašuje pro rok 2015 tyto oblasti podpory NNO :

 

1.  Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb: Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér. Zpracovávání a poskytování metodické informace pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí

 

2. Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů: Právně osvětová činnost v oblasti bydlení a poskytování informací o možnostech získání bydlení.

 

3. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni Podpora aktivit posilující udržitelný rozvoj zaměřený na podporu šetrných forem cestovního ruchu na celostátní úrovni.

 

4.Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni (zmírňování sociální disparity v území): Aktivity podporující místní rozvoj

 

5.Podpora činnosti Horské služby ČR

 

ližší info viz : http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2015

 

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30.9.2014

 

 

 

Tagy: