Dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy pro 2015

Státní podpora sportu pro 2015

 

Programy  I- IV

 

Bližší info viz http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2015

Uzávěrka příjmu žádostí : 30.9.2014

 

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží

 

Program č. 1 - Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež.

 

Program č. 2 - Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží.

 

Program č. 3 - Tematické výzvy. V rámci tohoto programu může odbor pro mládež vyhlašovat tematické výzvy v průběhu kalendářního roku.

 

Program č. 4 – Podpora činnosti Informačních center pro mládež

 

Bližší info viz  http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi

 

Uzávěrka příjmu žádostí:. 31.10.2014

 

 

 

 

Tagy: