Dotace Ministerstva zdraví pro rok 2015

 

Národní program zdraví - projekty podpory zdraví pro rok 2015

 

 Bližší info viz http://www.mzcr.cz/obsah/narodni-program-zdravi-projekty-podpory-zdravi_3183_1.html

 

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30.9.2014

 

  Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015

 

  Bližší info viz  http://www.mzcr.cz/obsah/narodni-program-reseni-problematiky-hiv/aids_31...

 

  Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30.9.2014

 

Protidrogová politika MZ pro rok 2015

Bližší ino viz :http://www.mzcr.cz/obsah/protidrogova-politika-mz_3159_1.html

 

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30.9.2014

 

Program grantové podpory pro NNO s celostátní působností, které se zabývají aktivitami ve prospěch zdravotně postižených, chronicky nemocných a seniorů v ČR

 

Bližší info viz http://www.mzcr.cz/obsah/program-grantove-podpory-metodika-a-formulare-z...

 

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30.9. 2014

 

Program „Péče o děti a dorost“ a programu „Prevence kriminality“ pro rok 2015

Bližší info viz http://www.mzcr.cz/obsah/metodika-pro-zadatele-o-poskytnuti-statni-dotace-v-ramci-programu-%E2%80%9Epece-o-deti-a-dorosta-programu-%E2%80%9Eprevence-kriminalitypro-rok-2015_3191_1.html

 

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 17.10.2014

 

Tagy: